Valitse ao-oppilaitos

Varastoalan ammattitutkinto

Toteuttaja Jyväskylän aikuisopisto

Paikkakunta Jyväskylä

Osoite Viitaniementie 1 A, 40720 JYVÄSKYLÄ

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu varastotyössä tällä hetkellä työskenteleville henkilöille. Koulutukseen osallistujilta toivotaan osaamista, joka vastaan noin kolmen vuoden työkokemusta varastoalalta tai suoritettua logistiikan perustutkintoa.
Kuvaus
Koulutus tapahtuu työn ohessa ja sen aikana opitaan tarkastelemaan omia työtehtäviä ja niiden laatutavoitteita kokonaisvaltaisesti logistisen ketjun kannalta.Valmistava koulutus koostuu suoraan varastonhoitajan ammattitutkintoon valmentavista opintokokonaisuuksista sekä niitä tukevista lisäopinnoista!

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena koostuen lähiopiskelupäivistä (päiväkoulutuksena) ja ohjatuista etäopiskelujaksoista. Lähiopiskelupäiviä on yhteensä n. 15-25 ja pidetään pääsääntöisesti ne pidetään kahden päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa. Muu oppiminen tapahtuu varastotyössä työpaikalla, jossa teoreettinen tieto yhdistetään käytännön taitoihin. Jokaisen lähijakson jälkeen on jakson teemaan sidottu, ohjattu etäopiskelujakso, jonka aikana opiskelijat suorittavat etäopiskelua ohjatusti.

Lähiopiskelupäivät toteutetaan joko Jyväskylän toimipisteessä (Viitaniementie 1 A) tai Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21).

HUOM! Hakijalla tulee olla varastoalan työkokemusta ja varastoalan työpaikka!
Sisältö
Koulutuksen lähijaksojen sisällöt ovat seuraavat:
- tilaus-toimitusketju
- tavaran vastaanotto
- tavaran säilytys ja keräily
- tavaran lähetys
- varastoinnin ohjaus ja suunnittelu
- trukin käytön turvallisuuskoulutus
- EA 1 -ensiapukoulutus
- tietotekniikan perustaidot: Word, excel, power point
Valinnaisuudet:
- esimiesvalmiudet
- varastotoimintoihin liittyvät ajojärjestelyt
- vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi
Lisäksi opintomatka: valmistavan koulutuksen aikana tehdään vierailu johonkin logistiikka-alan yritykseen.
Kustannukset opiskelijalle
Tutkintomaksu 58 € +
koulutusmaksu 200 euroa.
Kouluttaja
Soili Siiriäinen 040 341 6337
Lisätietoja antaa
Soili Siiriäinen 040 341 6337 soili.siiriainen@jao.fi
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae koulutukseen
Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä
Jyväskylän aikuisopisto / Koulutushaku / Varastoalan ammattitutkinto Tulosta sivu