Valitse ao-oppilaitos

Uusia julkaisujamme lukiokoulutuksesta: hyvinvointihankkeen loppuraportti sekä Kaikkialla oppii -tutkimusraportti

16.6.2017

Tuoreimmat julkaisumme tulevat lukiokoulutuksen puolelta. Sarjan kolmas julkaisu on Minna Saikkonsen Terve sielu terveessä ruumiissa -hyvinvointihankkeen loppuraportti.

Hankkeessa kehitettiin lukiokoulutukseen, mutta myös ammatillisen koulutuksen hyödynnettäväksi erilaisia hyvinvointia edistäviä toimintoja, kuten liikuntatutortoiminta, hyvinvointipassi ja hyvinvointikurssi. Kansainvälistä ulottuvuutta haettiin järjestämällä hyvinvoiniseminaari, johon osallistui myös venäläisiä yhteistyökumppaneita.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista. Sitä varten hyvinvointia tukevat toimet koottin malliksi niin opiskelijoita kuin henkilöstöäkin varten.


Kaikkialla oppii

Sarjamme neljäs julkaisu on osana Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 -hankkeen tulosten arviointia laadittu tutkimusraportti. Sen on laatinut Minna Koskinen.

Tarve hyödyntää oppimisen kaikkiallisuutta ja informaaleja oppimisympäristöjä on noussut esiin opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen myötä myös lukiokoulutuksessa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea lisääntyvää teknologian sekä oppilaitoksen ulkopuolisten ympäristöjen hyödyntämistä opetussuunnitelmaan perustuvassa opiskelussa.

Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 -hankkeen tavoitteena oli rakentaa malli lukio-opiskelun toteuttamisesta osittain muualla kuin luokassa siten, ettei osalle kurssien tunneista ole käytössä koulutuksen järjestäjän osoittamaa tilaa. Tällöin oppiminen tapahtuu informaaleissa oppimisympäristöissä monipuolisia ja opiskelijoiden osallisuutta parantavia työtapoja hyödyntäen.

Tutkimusraportin keskeinen kysymys onkin, miten kaikkialla oppiminen voidaan integroida menestyksekkääsi opetussuunnitelmaperusteiseen opetukseen lukioissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hankkeessa tehdyillä kokeiluilla on ollut myönteinen vaikutus opiskelijoiden kokemukseen lukiokurssien toteutuksesta. Samalla ne kuitenkin tuovat esiin uusia kysymyksiä ja haasteita, joihin opettajien ja opetuksen kehittäjien on tärkeä kyetä jatkossa vastaamaan.

Löydät kaikki julkaisumme osoitteesta jao.fi/julkaisut

Uusia julkaisujamme lukiokoulutuksesta: hyvinvointihankkeen loppuraportti sekä Kaikkialla oppii -tutkimusraportti Tulosta sivu