Valitse ao-oppilaitos

Syksyn yo-koekierros käyntiin 11.9.

ao-opiskelijat.jpgYlioppilaskirjoitusten lisäksi parhaillaan kehitetään koko lukiokoulutusta.
6.9.2017

Mediatiedote 6.9.2017

Maanantaina 11.9. alkavat syksyn ylioppilaskokeet siirtävät jälleen joukon kokeita paperikäytänteistä sähköiseksi. Uusina sähköisinä kokeina kirjoitetaan toinen kotimainen kieli, uskonto, elämänkatsomustieto, terveystieto ja historia.

Kielten kokeiden sähköistyttyä kuullun ymmärtämiskokeet siirtyvät pidettäväksi kielten kirjallisten kokeiden yhteydessä. Nyt näin on jo saksan, ranskan ja toisen kotimaisen kielen kokeissa. Koko ylioppilaskoe on sähköinen ensimmäisen kerran keväällä 2019.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa on tällä kertaa 891 kokelasta. Sähköisiin kokeisiin osallistuu kaikkiaan 569 kokelasta. Kuntayhtymän lukioiden syksyn kirjoittajamäärät:

- Jyväskylän Lyseon lukio 421, joista 102 Jyväskylän ammattiopiston kahden tutkinnon opiskelijaa 
- Schildtin lukio 431
- Jyväskylän aikuislukio 39

Ensimmäisenä koepäivänä on vieraan kielen pitkän oppimäärän kuullun ymmärtäminen ja seuraavana 12.9. lyhyen kielen. Kirjalliset kokeet alkavat perjantaina 15.9. äidinkielen tekstitaidon kokeella. Tuttuun tapaan ylioppilaskokeet päättyvät valtakunnallisesti saamen kielen kokeeseen, joka on 4.10.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa kirjalliset kokeet alkavat koepäivänä klo 9. Kuullunymmärtämiskokeissa on koulukohtaisia vaihteluja, ja jokainen lukio ohjeistaa omat opiskelijansa.

Lyseo ja Schildt lukioiden kehittämisverkostossa

Ylioppilaskokeiden lisäksi koko lukio-opiskelua kehitetään. Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio ovat mukava Opetushallituksen lukioiden kehittämisverkostossa. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – uskalla kokeilla -kehittämisohjelmaa.
Verkosto kehittää lukioiden toimintaa opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista käsin. Toimintaa ja verkoston jatkoa arvioidaan vuonna 2018.

Lukiouudistuksen tavoite on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden ja -valmiudet antavana koulutusmuotona. Myös koulutuksen laatua ja oppimistuloksia halutaan vahvistaa. Niin ikään siirtymistä korkea-asteen opintoihin sujuvoitetaan.

Lisätietoja

Tarja Boe, rehtori, Jyväskylän aikuislukio, puh. 040 341 4660
Osmo Polas, rehtori, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4690
Ari Pokka, rehtori, Schildtin lukio, puh. 040 341 4610
Pirjo Kauhanen, rehtori, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 6152

Syksyn yo-koekierros käyntiin 11.9. Tulosta sivu