Valitse ao-oppilaitos

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialle ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan

12.10.2017

Mediatiedote 12.10.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialle ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan uuden lainsäädännön mukaiseen toimintaan 1.1.2018 alkaen.

Ministeriö myönsi 144 koulutuksen järjestäjälle ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan. Lupa myönnettiin myös kolmelle uudelle toimijalle. Luvissa määritellään kunkin järjestäjän tutkintojen ja koulutuksen tarjonta sekä muita velvoitteita ja oikeuksia. Työvoimakoulutuksen järjestämistehtävän sai 63 ja laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämisen 40 hakijaa. Vankilaopetuksen järjestämistehtävä myönnettiin 14 hakijalle.

Laaja-alainen tarjonta ja toiminta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian laaja ja monia-alainen tutkintorakenne ja koulutustarjonta säilyvät. Ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tai joitain näistä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla (kasvatusala, humanistiset ja taidealat, kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alat, luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat, maa- ja metsätalousalat, terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat). Kaikkiaan Gradia tarjoaa lähes 130 eri tutkintoa.

Järjestämislupiin olivat haettavissa myös laajennetun oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen tehtävät sekä vankilaopetuksen järjestämistehtävä. Gradialle myönnettiin lupa näiden tehtävien järjestämiseen. Laajennetun oppisopimuskoulutuksen tehtävä antaa mahdollisuuden tuoda toiminta-alueelle myös sellaisia koulutuksia, joihin koulutuksen järjestäjällä itsellään ei ole lupaa.

Gradian tehtävänä on järjestämisluvan mukaan myös toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä annettujen säädösten mukaisena koulutuskeskuksena. Lisäksi Gradialle annettiin erityinen tehtävä järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian laskennallinen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 6 525.

Vastuuta koko Keski-Suomesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään laajentanut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toiminta-aluetta. Tähän saakka toiminta-alueeseen ovat kuuluneet kuntayhtymän omistajakunnat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Uuden järjestämisluvan mukaisesti koulutuskuntayhtymällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta koko Keski-Suomen maakunnan osaamis- ja koulutustarpeeseen. Gradia voi järjestää koulutusta myös muualla Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt ensisijaisen toiminta-alueen koulutuksen järjestäjän toimintaprofiilin, tosiasiallisen toiminnan ja nykyisen koulutustarjonnan perusteella ottaen huomioon ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen riittävän alueellisen saatavuuden.

Gradia neljänneksi suurin 144 järjestäjän joukossa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on maan neljänneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Helsingin ja Tampereen kaupunkien sekä Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jälkeen. Gradia toimii lisäksi lukiokoulutuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäjänä.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdennetaan vajaat 1,8 miljardia euroa ensi vuonna. Kokonaisrahoitus on noin 250 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2016. Gradian ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus on noin 65 milj. euroa.

Lisätietoja

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (1.1.2018-), puh. 040 341 5100

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialle ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan Tulosta sivu