Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän lukiokoulutuksen tulosalueen johtaminen

20.1.2017

Mediatiedote 20.1.2017

Jyväskylän lukiokoulutuksen tulosaluejohtajan Antti Rastelan eläköityessä 1.5.2017 alkaen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus päättää lukiokoulutuksen tulosalueen johtamisesta kokouksessaan 26.1.2017. Esityksenä on, että kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski toimisi 24.2.2017 – 28.2.2018 myös lukiokoulutuksen tulosalueen johtajana.

Koko koulutuksen järjestäjän organisaatio uudistetaan rahoituksen vähenemisen edellyttämää yhteistyötä ja ammatillisen koulutuksen osalta reformin tavoitteita tukevaksi vuoteen 2018 tultaessa. Lukiokoulutuksen osalta kuntayhtymän Koris-sopeuttamisohjelmaan on linjattu, että ”lukiokoulutus organisoidaan liikelaitosmallin jälkeen kevyen hallinnon malliksi, joka hyödyntää maksimaalisesti kuntayhtymän yhteisiä palveluita”.

Kuntayhtymän YT2016-prosessissa toimenpiteitä kohdistettiin myös lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmään: lukiokoulutuksen johdosta irtisanottiin kehittämispäällikkö ja kahden rehtorin virat muutettiin apulaisrehtorin viroiksi. Nämä toimet yhdessä liikelaitoshallinnon kulujen poistumisen ja olemassa olevaan johtamisjärjestelmään integroidun tulosaluejohtamisen kanssa merkitsevät vuositasolla noin neljännesmiljoonan säästöä.

Lukiokoulutuksen uusi johtamisjärjestelmä tarkennetaan vuoden 2018 alkuun mennessä suhteessa koko organisaation kehittämiseen. Johtamisjärjestelmän kehittäminen ei vaikuta lukiokoulutuksen kahden päivälukion ja aikuislukion rakenteeseen ja niiden toimipisteiden sijoittumiseen. Vuoden 2017 lukiokoulutuksen johtamisen keskeiset tehtävät ovat yhdenmukaisten henkilöstö- ja johtamiskäytäntöjen varmistaminen ja resurssikysymyksen selvittäminen.

Lisätietoja

Pauli Partanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 592 4471

Jyväskylän lukiokoulutuksen tulosalueen johtaminen Tulosta sivu