Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion

16.12.2016

Mediatiedote 16.12.2016

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuodelle 2017 talousarvion, jossa kuntayhtymä aloittaa kolmivuotisen toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman.

Sopeuttamisohjelmalla tavoitellaan talouden tasapainoa vuonna 2019. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta leikataan valtakunnallisesti 190 miljoonaa euroa vuonna 2017. Käytännössä rahoituksen perusteena käytettävä opiskelijoiden enimmäismäärä (6 200 opiskelijaa) määrätään 12,44 prosenttia koulutuksen järjestämislupien mukaista kokoisnaisopiskelijamäärää alemmalle tasolle. Kuntayhtymän valtionosuus- ja valtionavustusperusteiset toimintatuotot pienenevät vuodesta 2016 lähes 10 milj. euroa noin 90 milj. eurosta noin 80 milj. euroon.

Koulutuskuntayhtymän toimintatuotot ovat 119,9 milj. euroa (ilman sisäisiä tuottoja 95,1 milj. euroa) ja toimintakulut 119,6 milj. euroa (ilman sisäisiä kuluja 94,7 milj. euroa). Rahoituserien jälkeen vuosikate painuu 0,4 milj. euroa miinukselle, mikä tarkoittaa sitä, että toiminta- ja rahoituskuluja on tältä osin rahoitettava velkarahalla. Koulutuskuntayhtymä maksaa omistajakunnilleen peruspääoman korkoa kolme prosenttia, joka on noin 0,4 milj. euroa. Tilikauden alijäämän arvioidaan olevan 8,9 milj. euroa.

Talousarviossa on varattu rakentamisinvestointeihin 15,1 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat Harjun kampukselle (12,2 milj. euroa) ja Kyllönmäelle (1,5 milj. euroa). Kuntayhtymän nettolainanotto vuodelle 2017 on 16,7 milj. euroa. Vuoden 2017 lopussa lainamäärän arvioidaan olevan 38,9 milj. euroa.

Vuonna 2017 koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelee arvion mukaan 6 252 ammatillisen peruskoulutuksen ja 2 551 lukiokoulutuksen opiskelijaa. Aikuiskoulutuksessa on yli 10 000 opiskelijaa.

Koulutuskuntayhtymän markkinaehtoisessa koulutuksessa toimii tytäryhtiö ao-koulutus Oy. Koulutusvientiä tehdään Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän omistaman EduCluster Finland Oy:n kautta.

Lisätietoja

Jari Blom, valtuuston puheenjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 050 368 9190
Pauli Partanen, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 050 592 4471
Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5100

Ajankohtaista / Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion Tulosta sivu