Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tilinpäätös leikkauksista huolimatta ylijäämäinen

talous_uutiskuva.jpgLukio-opintoja keskeytettiin ennätysvähän ja ammatillinen koulutus valtakunnan kärkeä
23.3.2017

Mediatiedote 23.3.2017

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 tilikauden ylijäämä oli 21 000 euroa.

Tilikauden ylijäämä oli merkittävästi arvioitua parempi. Yksikköhintojen alentamisen, opiskelijapaikkaleikkausten ja indeksien jäädyttämisen vuoksi koulutuskuntayhtymän saamat valtionosuudet (opiskelijapaikkatuotot) ovat vähentyneet neljässä vuodessa 12,5 miljoonaa euroa vuositasolla vuoteen 2016. Kuntayhtymä teki vuoden 2016 toiminnassa merkittäviä normaalitoiminnan kulusäästöjä ja sopeuttamista, joita aiemmin tehdyt toimipisteratkaisut tukivat.

- On valitettavaa, että jo tehtyjen säästöjen lisäksi maan hallitus on leikannut ennätysmäisesti ja kertarysäyksellä vuoden 2017 ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta. Juustohöyläleikkaus vähensi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän rahoitusta kuluvalle vuodelle 10 miljoonaa euroa. Tähän liittyvän sopeuttamisen vuoksi kuntayhtymässä käytiin syksyllä 2016 yt-neuvottelut, joiden perusteella irtisanottiin 19 henkilöä – 9 opettajaa, 7 muun henkilöstön edustajaa ja 3 johto- ja esimiestehtävissä työskentelevää, toteaa kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.

Kiinteistömenot pienet

Koulutuskuntayhtymän omaisuus on kiinnitetty koulukiinteistöihin, joiden tekninen nykyarvo on 182 miljoonaa euroa. Tästä Jyväskylässä ja Laukaan Lievestuoreella sijaitsevien kiinteistöjen arvo on 142 miljoonaa euroa ja Jämsän kiinteistöjen arvo 40 miljoonaa.

Koulutuskuntayhtymä on toteuttanut vuodesta 1997 alkaen määrätietoisesti opetusrakennusten peruskorjausohjelmaa. Peruskorjausten kokonaiskustannukset 1997 - 2017 ovat 180 miljoonaa euroa. Korjaaminen on vuoteen 2015 saakka tehty ilman ulkopuolista rahoitusta, mutta ohjelman viimeiset investoinnit edellyttävät lainanottoa ohjelman loppuun saattamiseksi.

Kuntayhtymän koulukiinteistöt ovat tehtyjen investointien vuoksi hyvässä kunnossa, ja monet oppimisympäristöt edistyksellisiä myös valtakunnan mitassa. Opetushallituksen tilastojen mukaan kuntayhtymän ammatillisen puolen kiinteistömenot/opiskelija ovat euromääräisesti 4. pienimmät ja suhteellisesti 6. pienimmät 15 suurimman koulutuksen järjestäjän joukossa. Tehdyn lukioselvityksen mukaan myös kuntayhtymän lukiokoulutuksen kiinteistömenot ovat selvästi alle suurten kaupunkien keskiarvon.

Lukio-opintoja keskeytettiin ennätysvähän ja ammatillinen koulutus valtakunnan kärkeä

Koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti koulutuksen järjestäjän keskeinen tehtävä on ehkäistä syrjäytymistä huolehtimalla koko perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvästä ikäluokasta. Tässä on tulosten valossa onnistuttu hyvin. Lukiokoulutuksessa negatiivinen keskeyttäminen oli vuonna 2016 historian paras eli 1,1 prosenttia. Mikäli koulutuksesta lähdettiin pois, siirryttiin eniten kuntayhtymän muuhun koulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa Jyväskylän ammattiopisto on pystynyt pitämään sekä läpäisynsä että negatiivisen keskeyttämisen (7,1 %) valtakunnan tasoa parempana, vaikka erityisopiskelijoiden osuus on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut 13,6 prosenttiin kaikista opiskelijoista. Jämsän ammattiopistossa on onnistuttu kolmessa vuodessa nostamaan läpäisyastetta lähes 10 prosenttiyksikköä ja negatiivinen keskeyttäminen on lähes puolitettu ammatillisessa koulutuksessa poikkeukselliseen pieneen 4,5 prosenttiin.

Koko ikäluokan haltuunoton lisäksi koulutuskuntayhtymän ammatillinen koulutus on laadullisesti valtakunnan kärkeä arvioituna esimerkiksi tuloksellisuusrahoituksella ja ammattitaitokisojen menestyksellä. Edellisessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä oli vuonna 2016 toiseksi paras suurten koulutuksen järjestäjien joukossa ja kisamenestyksessä kaikista järjestäjistä toiseksi menestynein. Merkittävä avaus oli myös pilottilainsäädännön mahdollistama koulunkäyntiavustajan ammattitutkintojen myynti yhdessä osaomistetun EduCluster Finland Oy:n kanssa Qatariin. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen ammatillisen koulutuksen tutkintovienti.

Vuoden 2016 toiminnassa merkittävä askel otettiin Keski-Suomen toimintaympäristössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän EduFutura-yhteistyössä, jossa tavoitteena on Jyväskylän vahvistaminen oppimisen, kehittämisen ja tutkimuksen sekä oppilaitoksista ponnistavan yrityskehityksen keskeisenä toimintaympäristönä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Koulutuskuntayhtymäkonserniin kuuluva tytäryhtiö ao-koulutus Oy kaksinkertaisti liikevaihtonsa edellisvuoteen nähden 1,2 miljoonaan euroon ja teki positiivisen tuloksen. Yhtiö tuotti koulutuspalveluja 2 657 asiakkaalle.

Koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3. ja lopullisesti tilinpäätöksen hyväksyy kuntayhtymän valtuusto kesäkuun alussa.

Opiskelijamäärät

- Ammatillisessa peruskoulutuksessa 6 252 opiskelijaa
- Oppisopimuskoulutuksessa 1 232 opiskelijaa
- Lukiokoulutuksessa 2 545 opiskelijaa
- Taiteen perusopetuksessa 905 opiskelijaa
- Perusopetuksessa 133 opiskelijaa
- Muuta osto- ja valtionosuusrahoitteista koulutusta suoritettiin lähes 300 000 opiskelijatyöpäivää, mikä vastaa 1 568 opiskelijaa
- Kaikkiaan opiskelijavolyymi oli 12 635 opiskelijaa, lukumääräisesti koulutukseen osallistui pitkälti yli 20 000 opiskelijaa

Henkilöstömäärä

- Koulutuskuntayhtymän henkilöstömäärä oli 1 119, mikä oli 54 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa
- Opetushenkilöstön osuus koko henkilöstön määrästä on 66,6 %, mikä on sama osuus kuin edellisenä vuonna
- Sairauspoissaolot olivat 7,64 päivää / henkilö

Keskeisiä talouslukuja

- Koulutuskuntayhtymäkonsernin kokonaistoimintatuotot 106,7 miljoonaa euroa
- Vuosikate 8,0 miljoonaa euroa
- Tilikauden tulos –1,2 miljoonaa euroa
- Tilikauden yli/alijäämä tilinpäätöksen järjestelyerien jälkeen 0,0 miljoonaa euroa
- Lainakanta 24,2 miljoonaa euroa
- Taseen loppusumma 148,2 miljoona euroa
- Omavaraisuusaste 72,0 %
- Suhteellinen velkaantuneisuus 38,5 %

Lisätietoja

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5100
Pekka Pirinen, talous- ja hallintojohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5101
Marko Saaranen, toimitusjohtaja, ao-koulutus Oy, puh. 040 341 6374

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tilinpäätös leikkauksista huolimatta ylijäämäinen Tulosta sivu