Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päätettiin

29.9.2017

Mediatiedote 29.9.2017

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee 5.10.2017 hallinto- ja tukipalvelujen yhteistoimintaneuvotteluja. Neuvotteluissa käsiteltiin hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä uudessa Gradia-organisaatiossa 1.1.2018 alkaen. Keskeiset syyt organisaatiouudistukseen ovat uusi ammatillisen koulutuksen laki ja tehostamista edellyttävä koulutuksen rahoituksen kiristyminen.

Neuvottelujen piirissä oli noin 350 työntekijää eli vajaa kolmannes koko henkilöstöstä. Kohderyhmään kuuluivat myös opettajat, joiden työstä valtaosa on muuta kuin opetusta.

Koulutuskuntayhtymä Gradiassa hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kiinteistöpalvelut järjestetään Gradia-kiinteistöissä ja ruokapalvelut Gradia-ravintoloissa. Niihin siirtyy noin 100 henkilöä nykyisistä vastaavista toiminnoista.
Gradia sisäiset palvelut on uusi hallinto- ja tukipalvelujen tulosalue, johon siirtyy nykyisestä organisaatiosta 135 henkilöä. Sisäisiin palveluihin kuuluvat opiskelijapalvelut, kehittämispalvelut ja hallintopalvelut. Työelämä- ja yrityspalveluja tekemään siirtyy 10 työntekijää nykyisestä oppisopimustoimistosta.

Hallinto- ja tukipalveluiden hallinnollinen kokoaminen ei tarkoita yksi yhteen niiden fyysistä kokoamista. Palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla eri kampuksilla ja oppilaitoksissa.

Koulutussuunnittelijat, kasvatusohjaajat ja opiskeluavustajat sekä eri tehtävissä työskentelevät ammattihenkilöt sijoittuvat hallinnollisestikin oppilaitoksiin. Osa neuvottelujen piirissä olleista hallinto- ja tukipalveluita tehneistä opettajista siirtyy opettajiksi.

Gradian ylläpitämät oppilaitokset ovat ensi vuoden alusta Gradia Jyväskylä, joka muodostuu nykyisistä Jyväskylän aikuisopistosta, Jyväskylän ammattiopistosta ja Jyväskylän oppisopimuskeskuksesta, Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot eli Jyväskylän aikuislukio, Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio.

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei ollut välitöntä säästötavoitetta, mutta uuden organisaation hallinto- ja tukipalvelujen järjestämisellä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan palveluprosesseja. Osaamisen kokoamisella mahdollistetaan myös entistä paremmin sijaisjärjestelyt, vertaisryhmätuki ja asiantuntijuuden vahvistuminen.

Koulutuskuntayhtymässä käytiin kesän aikana myös ammatillisen koulutuksen johtamisjärjestelmää koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä oli 36 henkilöä. Uudessa organisaatiossa on nykyistä vähemmän päällikkö- ja johtajatehtäviä, ja osa entisistä esimiehistä siirtyy opettajiksi.

Yhteistoimintamenettelyissä ei esitetty irtisanomisia. Useassa tapauksessa palvelussuhteet kuitenkin muuttuvat vastamaan uuden organisaation tarpeita.

Lisätietoja

Juha Suonperä, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 045 266 8089
Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5100

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päätettiin Tulosta sivu