Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä valittaa hovioikeuteen käräjäoikeuden päätöksestä kaksoistutkinto-opetuksen riita-asiassa

28.11.2017

Mediatiedote 28.11.2017

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi 23.10.2017 tuomion riita-asiassa, jossa kantajina oli 17 opettajaa ja vastaajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Riita-asiassa on kysymys erimielisyydestä sen suhteen, onko ammatillisen koulutuksen opettajille maksettu oikea palkka Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa annettavasta lukio-opetuksesta.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan kuntayhtymä on rikkonut tasapuolisen kohtelun velvoitetta ja velvoittaa kuntayhtymän korvaamaan kantajille aiheutunutta vahinkoa sekä oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen muilta osin eli erityisesti väitetyn syrjinnän osalta.

Koulutuskuntayhtymä on monelta osin tyytymätön Keski-Suomen käräjäoikeuden argumentointiin tuomion perusteena. Tuomion nähdään perustuvan useissa kohdissa virheelliseen oikeudelliseen arviointiin sekä osin myös virheelliseen näytön tulkintaan. Siten koulutuskuntayhtymä on annetun määräajan puitteissa valittanut päätöksestä Vaasan hovioikeuteen.

Tuomion ongelmallisten perusteluiden lisäksi asialla on myös yleisempi merkitys. Koulutuskuntayhtymä on asiassa noudattanut virkaehtosopimusta Kunnallisen virkaehtosopimuslain mukaisesti. Lain mukaan kuntayhtymä ei ole saanut määrätä tai sopia virkaehtosopimuksen piirissä olevan viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja siten, että ne ovat ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa. Koko työmarkkinajärjestelmä ja virkaehtosopimukset liitteineen tulisivat vakavasti haastetuiksi, mikäli käräjäoikeuden ottama kanta tulisi lainvoimaiseksi.

Yleiseen merkitykseen liittyy myös se, että yleisissä tuomioistumissa ei ole aikaisempia ratkaisuja tällaisesta kanteesta.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ei kommentoi asiaa tulevan oikeusprossin aikana.

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5100

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä valittaa hovioikeuteen käräjäoikeuden päätöksestä kaksoistutkinto-opetuksen riita-asiassa Tulosta sivu