Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä purkaa aikuiskoulutuksen liikelaitoksen

aikuisopisto rakennus.jpgAmmatillisen koulutuksen reformi ja sen keväällä eduskunnan käsittelyyn tuleva lainsäädäntö luovat uudet puitteet ammatillisen koulutuksen järjestämiselle
16.2.2017

Mediatiedote 16.2.2017

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee kokouksessaan 23.2. Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitoksen purkamista vuoden lopussa. Lopullisen päätöksen tekee kuntayhtymän valtuusto 10.3.

Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitos perustettiin 2008 kuntalain mukaiseksi kunnan liikelaitokseksi. Tärkeä peruste liikelaitosmuodolle oli aikuiskoulutukseen liittynyt koulutusliiketoiminta.
Kuntalain uudistuksessa 2013 kuntatoimijoille säädettiin yhtiöittämisvelvollisuus vuoden 2016 loppuun saakka jatkuneen siirtymäajan puitteissa. Velvoite koskee markkinoilla kilpailutilanteessa tapahtuvaa toimintaa kuten kilpailutettua työvoimapoliittista koulutusta ja muita vastaavia aikuiskoulutuksen hankintakoulutuksia.

Lakimuutoksen edellyttämällä tavalla Jyväskylän koulutuskuntayhtymä yhtiöitti kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan. Toiminta siirtyi kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön ao-koulutus Oy:n tehtäväksi vuodesta 2015 alkaen.

Valtakunnan hallituksen kärkihankkeena etenevä ammatillisen koulutuksen reformi ja sen keväällä eduskunnan käsittelyyn tuleva lainsäädäntö luovat uudet puitteet ammatillisen koulutuksen järjestämiselle. Uudet säädökset eivät toiminnan ja rahoituksen säätelyssä erottele nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Uuden lainsäädännön ja myös rahoituksen niukentumisen vuoksi ammatillisen koulutuksen rakenteet on tarkasteltava uusiksi.

Näiden muutosten vuoksi aikuiskoulutuksen liikelaitosmallille ei ole enää selkeitä perusteita. Aikuisopisto-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila painottaa kuitenkin toiminnan jatkuvuutta:

- Järjestämismallit sinänsä ovat toisarvoisia, mutta suurissa muutoksissa on edelleen varmistettava aikuisten ammatillisen koulutuksen saatavuus ja kehittäminen ja niitä tukeva elinikäinen oppiminen. Työ- ja elinkeinoelämän tarvitsema osaava työvoima on hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn ehdoton edellytys. Aikuisopisto on monessa suhteessa ollut keskeinen toimintaympäristönsä kehittäjä ja valtakunnallisestikin merkittävä toimija.

Jyväskylän aikuisopistossa opiskelee yli 10 000 opiskelijaa, henkilöstöä on 223, joista opetushenkilöstöä 184. Toiminnan vuosiliikevaihto on noin 22 miljoona euroa.

Lisätietoja

Ahti Ruoppila, Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, puh. 040 747 8231
Pirjo Kauhanen, Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston rehtori, puh. 040 341 6152
Pauli Partanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 592 4471
Vesa Saarikoski, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtaja, puh. 040 341 5100

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä purkaa aikuiskoulutuksen liikelaitoksen Tulosta sivu