Valitse ao-oppilaitos

Gradia-lukioille kolme erityistehtävää – musiikki-ilmaisupainotteinen tehtävä uutena

ao yhteishaun hakijat.jpgGradia-lukiot tulevat jatkossa profiloitumaan entistä vahvemmin erityistehtävien kautta.
30.10.2017

Mediatiedote 30.10.2017

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt 27.10.2017 lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista syksystä 2018 alkaen. Eduskunta päätti kesällä 2017 lukiolain ja rahoituslain muutoksilla lukioiden erityisen koulutustehtävän tarkoituksesta ja myöntämisedellytyksistä sekä tehtäviin myönnettävästä rahoituksesta. Päivitetty lainsäädäntö ja lupien uusiminen on mahdollistanut erityisen koulutustehtävän lukioiden muodostaman kokonaisuuden arvioinnin valtakunnallista koulutustarvetta vastaavaksi.

Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tarkasteli koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä koulutustehtävää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Erityisiä koulutustehtäviä haettiin 131 ja myönnettiin 75 kappaletta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia sai kolme erityistä koulutustehtävää: musiikki-ilmaisupainotteinen opetus (musiikki) Schildtin lukiossa (uusi erityistehtävä), urheilupainotteinen opetus Schildtin lukiossa ja englanninkielinen IB-opetus Jyväskylän Lyseon lukiossa. Muita erityistehtäviä Keski-Suomeen ei tullut.

KARVI arvioi Jyväskylän Lyseon lukiolla olevan erinomaiset edellytykset IB-erityistehtävään, ja opetus-ja kulttuuriministeriön esityksen pohjalta se kasvaisi Suomen suurimmaksi IB-lukioksi.

Erinomaisiksi arvioitiin myös Schildtin lukion edellytykset musiikki-ilmaisupainotteiseen erityistehtävään. Koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisen Suomalaisen musiikkikampuksen nähtiin tukevan erityistehtävää ja olevan hyvä valtakunnallinen malli tila- ja muiden resurssien yhteiskäytöstä ja ylipäätään koulutusmuotojen välisestä yhteistyöstä

Schildtin lukiolla nähtiin myös olevan hyvät edellytykset urheilun erityistehtävään. Arviossa todettiin muun muassa Jyväskylän tarjoamat laajat jatko-opintomahdollisuudet ja hyvä olemassa oleva urheilun yhteistyöverkosto. Huomionarvoista on, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on myös ammatillisessa koulutuksessa urheilun erityistehtävä.

Gradia-lukioihin haettiin myös yrittäjyyden erityistehtävää, mutta sitä ei hyvästä arviosta huolimatta myönnetty. Koulutuskuntayhtymä aikoo hakea tehtävää uudestaan, koska arvioissakin todettu EduFutura-yhteistyö ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa yrittäjyydessä entisestään vahvistaa Gradia-lukioiden edellytyksiä asiassa.

Gradia-lukiot tulevat jatkossa profiloitumaan entistä vahvemmin erityistehtävien kautta, ja myös yrittäjyyden painopistettä vahvistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityistehtäviä korotetulla yksikköhinnalla.

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, www.minedu.fi

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, lukiokoulutuksen tulosaluejohtaja, puh. 040 341 5100
Ari Pokka, rehtori, Schildtin lukio, puh. 040 341 4610
Osmo Polas, rehtori, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4693

Gradia-lukioille kolme erityistehtävää – musiikki-ilmaisupainotteinen tehtävä uutena Tulosta sivu