Valitse ao-oppilaitos

Musiikki ja tanssi_tietoa meistä2.jpg

Musiikin ja tanssin perusopetus Jyväskylän ammattiopistossa

Jyväskylän ammattiopiston Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikön musiikki ja tanssi tarjoaa sekä taiteen perusopetusta että ammattimuusikkokoulutusta. Opetusta saa vauvamuskarista aina ammattilaiseksi saakka. 

Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua, laajan opetussuunnitelman mukaista opetusta. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen harrastukseen, joka antaa kokemuksia ja elämyksiä niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä. Oppilailla on myös hieno mahdollisuus hakea ammatilliseen muusikkokoulutukseen samassa talossa tutussa ympäristössä. 

Nykyisin musiikissa ja tanssissa on noin 1 200 oppilasta, noin 100 muusikko-opiskelijaa ja noin 70 henkilöstöön kuuluvaa. 

Jyväskylän ammattiopiston musiikki ja tanssi on osa Suomalaista musiikkikampusta, johon kuuluvat myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston musiikkikoulutus ja -tutkimus. 

Oppilaitos saa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa valtionosuutta taiteen perusopetukseen ja on yksi Suomen konservatorioliiton 15 jäsenoppilaitoksesta, jotka tarjoavat ammatillista muusikonkoulutusta. Oppilaitos on myös Suomen tanssioppilaitosten liiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsen.

 musiikki ja tanssi_tietoa meistä.jpgmusiikki ja tanssi_tietoa meistä2.jpg
musiikki ja tanssi_tietoa meistä3.jpgmusiikki ja tanssi_tietoa meistä4.jpg

Monivaiheista historiaa ja vahvaa taidekasvatusperinnettä

Jyväskylän kaupungin oppilaitoksena 1980-luvun alussa aloittanut Jyväskylän musiikkikoulu tarjosi alusta alkaen sekä klassisen että pop/jazz-musiikin opetusta. Toiminta alkoi 1980-luvun alussa, josta asti myös silloinen viulunsoiton opettaja Eija Holm ja rummunsoiton opettaja Raimo Väyrynen ovat toimineet oppilaitoksessa. 

Toiminta vakiintui ja kasvoi vuosien kuluessa. Nimi muuttui Jyväskylän musiikkikoulusta Jyväskylän musiikkiopistoksi. Yhä toimittiin Jyväskylän kaupungin oppilaitoksena.

Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen muutosten myötä oppilaitos sai vuosituhannen taitteessa järjestettäväkseen musiikkialan peruskoulutusta. Muusikon koulutuksen tulon myötä nimi muutettiin Suomalaiseksi konservatorioksi. Mukaan tuli myös tanssin perusopetus. Sittemmin toiminta siirtyi osaksi Jyväskylän ammattiopiston Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikköä.

Yksi alueen suurimmista kulttuuritoimijoista

Muutoksista huolimatta tarjoamme edelleen jyväskyläläisille sekä sopimuskuntien lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Myös muusikon koulutusta on kehitetty ja Jyväskylän ammattiopisto on jo vuosia ollut valtakunnan toiseksi suosituin muusikon koulutuksen järjestäjä hakijamäärillä mitattuna. Koulutus on menestynyt myös läpäisyastemittareissa ja muissa arvioinneissa. Oppilaitoksesta valmistuneita muusikoita ja tanssijoita nähdään ja kuullaan Jyvässeudun lisäksi maailmalla.

Nykyään eri koulutusalojen yhteistyö on tiivistä ja tuloksena on syntynyt vakiintuneita vuosittaisia tapahtumia, kuten konserttisarja Loisto ja näytöstapahtuma Aistimuksia. Erilaisia esityksiä pienistä matineoista suuriin moniammatillisiin tuotantoihin opintojen osana toteutetaan alueen asukkaille vuosittain noin 200. Jyväskylän ammattiopiston taiteen perusopetus ja muusikon koulutus onkin yksi alueen suurimmista kulttuuritoimijoista opetustehtävänsä rinnalla.

Suomalaisen musiikkikampuksen tilat, osaajat ja oppimisympäristöt auttavat laadukkaan ja tehokkaan toiminnan toteuttamisessa. Tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvän musiikki- ja tanssisuhteen toteutumista, toteuttaa yhteistyötä myös ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteyttä ja osaamista hyödyntäen sekä yhä tiivistää yhteistyötä muiden paikallisten ja valtakunnallisten alan toimijoiden kanssa - Kotijoukkoja unohtamatta.

Tervetuloa harrastamaan - tanssimaan, soittamaan ja laulamaan!

Tietoa meistä Tulosta sivu