Valitse ao-oppilaitos

Musiikki ja tanssi_tanssi3.jpg

Opintojen eteneminen

Tanssin perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään Jyväskylän ammattiopiston tanssin taiteen perusopetuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt, työtavat sekä arvostelun perusteet. Opetussuunnitelma on ohessa liitetiedostona.

Jyväskylän ammattiopiston tanssin perusopetus on laajan opetussuunnitelman mukaista. Tanssioppilaat valitaan hakuajan puitteissa keväisin. Oppilaspaikan vastaanotettuaan oppilas saa pysyvän paikan tanssin opetuksessa. Tanssiopinnoissa edetään tavoitteellisesti opetussuunnitelman mukaan opettajan arvioinnin perusteella.

Oppilas valitsee opinnoilleen pääaineen: klassinen baletti, nykytanssi, hiphop tai jazztanssi. Edettyään opinnoissa oppilas voi valita opintoihinsa myös sivuaineita. Varhaisiän opinnot lastentanssissa tai tanssimuskarissa valmistavat oppilasta siirtymään alkeisopintoihin.

Opetussuunnitelman mukainen opintopolku rakentuu kolmesta portaasta. Opettaja arvioi, milloin oppilas on valmis siirtymään seuraavalle tasolle ja milloin oppilas voi ottaa sivuaineita opintoihinsa. Tanssin opintopolkua havainnoiden on esitetty opintotasot ja niiden arvioitu suoritusaika, joka vaihtelee yksilöllisesti.

Tanssin perusopetuksen opintopolku

Syventävät opinnot (2-3 vuotta) 
Perusopinnot (2-3 vuotta)  » Sivuaine(et) mukaan opintoihin 
Alkeisopinnot / varhaisiän opetus (1-3 vuotta) 

Alkeistason tunneilla opetellaan tanssilajin perustekniikkaa ja tutustutaan lajille ominaiseen liikekieleen. Harjoitellaan esimerkiksi askeleita, asentoa ja turvallista tapaa suorittaa liikkeitä. Alkeistason tunneilla opetellaan tanssituntien käytäntöjä, rytmin ja musiikin kuuntelua sekä kannustetaan itseilmaisuun ja esiintymiseen.

Perusopintojen tunneilla keskitytään tanssilajin perustekniikan suorituspuhtauteen ja koordinaation kehittymiseen. Tunneilla harjoitellaan koreografioita ja monipuolista ilmaisua musiikin kautta sekä toimimista ryhmän jäsenenä. Opintoihin sisältyy tanssintuntemusta ja kehonhuoltoa. Perusopintojen edistyessä oppilas valitsee pääaineen lisäksi toisen tanssilajin sivuaineeksi.

Syventävien opintojen tunneilla keskitytään oman ilmaisun ja liikkeiden laadun kehittämiseen. Tunneilla vaaditaan koreografista hahmotuskykyä sekä hyvin kehittynyttä liikemuistia. Opintoihin sisältyy tanssintuntemusta ja kehonhuoltoa. Syventäviin opintoihin sisältyy pääaineen lisäksi sivuaine(ita) ja valinnaisia opintoja.

Opetussuunnitelma
Opintojen_rakenne.pdf (840,9 kB)
tanssin_ops.pdf (353,6 kB)
Tanssi / Tanssin perusopetus / Opintojen eteneminen Tulosta sivu