Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_musiikki ja tanssi_lastentanssi2.jpg

Lastentanssia ja tanssimuskaria perheen pienimmille

Lastentanssi

Lastentanssi on tarkoitettu 4-, 5- ja 6-vuotiaille. Tunneilla tutustutaan leikinomaisessa muodossa tanssin perusteisiin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksin. Opetellaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä, harjoitellaan tanssitekniikkaa ja esiintymistä ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitusten lisäksi tuntiin sisältyy runsas luova aines, joka johdattaa lasta löytämään kehon ilmaisumahdollisuudet ja liikunnan ilon. Opetus antaa valmiuksia jatkossa muiden tanssilajien oppimiseen.

Ilmoittaudu lastentanssiin lukuvuodelle 2017-2018

Tanssimuskari

Tanssimuskarin tavoite on huomioida lapsen kokonaiskehityksen osa-alueet ja tukea kehitystä tanssin ja musiikin keinoin. Eri taiteenlajien samanaikainen oppiminen tukee toinen toistaan ja auttaa ymmärtämään niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Näin lapsi oppii arvostamaan eri taideaineita tasapuolisesti. Monipuolisten harjoitteiden kautta lapset saavat tilaisuuden tutustua tanssiin ja musiikkiin mahdollisimman laajasti.

Ilmoittaudu tanssimuskariin lukuvuodelle 2017-2018

Lastentanssi.jpg

Tanssivarusteet

Tanssiasu voi olla balettipuku, voimisteluasu tai muu kevyt liikunta-asu. Jalkineet ovat nahka- tai kumipohjaiset pehmeät sisäjalkineet tai tanssitossut.

Kokeilumahdollisuus

Jotta tanssin harrastus pääsisi hyvin alkuun, pienillä tanssijoilla on mahdollisuus ensimmäisen tunnin jälkeen jäädä maksutta pois opetuksesta, jos tanssi ei tunnu olevan juuri nyt oikea harrastus.

Ilmoittautumislomake on täytettävä ensimmäisen kokeilukerran jälkeen, mikäli harrastusta halutaan jatkaa.

Tanssi / Lastentanssi ja tanssimuskari Tulosta sivu