Valitse ao-oppilaitos

Musiikki ja tanssi_opettajat.jpg

Päivi Pitkänen, Varhaisiän musiikkikasvatus

"Varhaislapsuudessa kuullun musiikin merkitys kantaa myös myöhempään elämään."

 Päivi Pitkänen valmistui lastentarhanopettajaksi vuonna 1980, jonka jälkeen hän opiskeli musiikkipedagogiksi Sibelius-Akatemiassa 1981 ja kasvatustieteiden maisteriksi (luokanopettajaksi) Jyväskylän yliopistossa, Chydenius-instituutissa 2001. Lisäksi Pitkänen on suorittanut alkuopetuksen opintokokonaisuuden, erityispedagogiikan perusopinnot ja kasvatustieteen aineopinnot Jyväskylän yliopistossa. Hän on myös osallistunut varhaisiän musiikkikasvatuksen täydennyskoulutukseen Sibelius-Akatemiassa ja lukuisiin muihin musiikkialan kursseihin.

Pitkänen on työskennellyt varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajana Keski-Suomen konservatoriossa vuosina 1979-1985, Jyväskylän kaupungin musiikkikoulun opettajana 1985-1999, Suomalaisen konservatorion opettajana vuodesta 2000, jonka jälkeen opetustoiminta on jatkunut Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin perusopetuksessa varhaisiän musiikkikasvattajana.

Opetustyön ohella Pitkänen keskittyy pianonsoiton vapaan säestyksen opintoihin ja musiikin harrastustoimintaan.

 

Pitkänen_Päivi_272.jpg

Päivi Pitkänen