Valitse ao-oppilaitos
Musiikki ja tanssi_etusivu.jpg

Opintojen eteneminen

Uudeksi oppilaaksi musiikin perustasolle ja musiikkiopistoon hakeudutaan valintakokeen kautta. Opetussuunnitelman mukaiset opinnot muodostuvat instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin perusteiden opinnoista. Perustason instrumenttiopinnot on jaettu kolmeen osaamisen tasoon, joista viimeinen on perustason päättösuoritus. Musiikin perusteiden opintokokonaisuus koostuu musiikin perusteet 1–6-kursseista.

Yhteismusisointi sisältyy oppilaan lukuvuosittaisiin opintoihin eri muodoissaan, duoista orkestereihin. Oman instrumenttiopettajan kanssa tarkistetaan lukuvuosittain henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Musiikin perustason päättötodistukseen vaadittavien taitojen oppimiseen oppilaalla on käytettävissään enintään kymmenen vuotta.

Perustasolta musiikkiopistotasolle

Oppilaan siirtyminen perustasolta musiikkiopistotasolle edellyttää perustason päättösuoritusta. Musiikkiopistotasolle haluava oppilas hakee oikeutta jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla. Hakemus tehdään toimistosta saatavalle lomakkeelle toukokuun loppuun mennessä.

Musiikkiopistotason opinnot koostuvat instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opinnoista sekä musiikin perusteiden opinnosta. Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavien taitojen oppimiseen oppilaalla on käytettävissään enintään neljä vuotta.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään Jyväskylän ammattiopiston Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikön taiteen perusopetuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt, työtavat sekä arvioinnin perusteet.

Opintojen eteneminen Tulosta sivu