Valitse ao-oppilaitos
Musiikki ja tanssi_etusivu.jpg

Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden tarkoitus on tukea oppilaan musiikinharrastusta. Opinnoissa oppilaat hankkivat valmiuksia musiikin luku- ja kirjoitustaidon, musiikin hahmottamisen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemuksen alueelta. Musiikin perusteiden opinnot voi aloittaa 9-vuotiaana.

Musiikkivalmennus

Ryhmät on tarkoitettu 7–8-vuotiaille. Musiikkivalmennuksen opiskelu on suositeltavaa ennen musiikin perusteiden opiskelua.

Musiikin perusteet - perustaso

Tasolta toiselle eteneviä musiikin perusteita opiskellaan 9-vuotiaasta alkaen musiikin perusteet 1–6 -ryhmissä (klassinen tai pop/jazz). Lisäksi vanhan opetussuunnitelman mukaisia musiikkitaito 3 ja yleisen musiikkitiedon peruskurssiryhmiä järjestetään tarpeen mukaan.

Pop/jazz-musiikin historian peruskurssi opiskellaan erillisellä kurssilla.

Musiikin perusteet - musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotason musiikin perusteet koostuvat seuraavista osa-alueista: säveltapailu I, musiikinteoria I, musiikkitieto I (tai pop/jazz-historia I tai harmoniaoppi I).

Pop/jazz-musiikinteoria I ja säveltapailu I voidaan toteuttaa yhdistettynä ryhmänä, jossa muusikon yleistaitoja opiskellaan käytännön läheisesti bändissä.

Musiikin perusteet - muualla hankittu osaaminen

Jos oppilaalla on musiikin perusteiden opintoja suoritettuna muussa oppilaitoksessa, hänet sijoitetaan jatkamaan opintojaan osaamisensa perusteella sopivaan ryhmään. Osaamisselvitykset tehdään lukuvuoden alkaessa.

Opintorekisteriin kirjataan vain ne musiikin perusteiden opintosuoritukset, jotka tehdään Jyväskylän ammattiopistossa.

Jos oppilas on tehnyt perustason tai musiikkiopistotason päättösuorituksia oppilaitoksessa, jolla on opetusministeriön myöntämä taiteen perusopetuslain mukainen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämislupa, päättösuoritukset kirjataan opintorekisteriin maininnalla siitä, missä oppilaitoksessa päättösuoritus on tehty.

Musiikin perusteet Tulosta sivu