Valitse ao-oppilaitos

Musiikki ja tanssi_musiikin käytännöt.jpg

Musiikkiopintoihin liittyviä käytäntöjä

 

Tällä sivulla kerrotaan yleisiä käytäntöjä, aikatauluja sekä keskeisiä musiikin ja tanssin oppimiseen liittyviä asioita. Kannattaa muistaa, että oma opettajasi on yleensä paras asiantuntija juuri sinun opintoihisi liittyvissä asioissa ja opastaa sinua tarvittaessa.

Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin opintotoimisto palvelee kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opintoihin liittyviä asiakirjoja, kuten todistuksia ja lomakkeita voi pyytää toimistosta sähköpostitse, puhelimitse tai paikanpäällä käymällä. Opintotoimiston asiakaspalveluaika on arkisin klo 12–15.

Jokainen oppilas vastaa itse siitä, että osoite ja puhelinnumerotiedot ovat ajan tasalla. Muutokset ilmoitetaan opintotoimistoon. Kiireelliset asiat ilmoitetaan keskitetysti opintotoimistosta tekstiviestillä.

Oppilas saa halutessaan todistuksen osallistumisesta tanssin perusopetukseen oppilaitoksen toimistosta.

Konsertit

Konsertteihin osallistuminen niin kuulijana kuin esiintyjänäkin on osa musiikin opintoja. Oppilaitos järjestää säännöllisesti oppilaskonsertteja sekä oppilaitoksen tiloissa että eri puolilla kaupunkia. Näihin konsertteihin on vapaa pääsy, ellei toisin ole ilmoitettu. Konserteista saa tietoa ilmoitustauluilta sekä oppilaitoksen www-sivuilta.

Lukuvuosi ja lukukausimaksu

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Jyväskylän ammattiopiston 6-jaksojärjestelmää noudatetaan myös musiikin perusopetuksessa. Oppimisessa hyödynnetään ryhmä- ja yksilöohjauksen eri muotoja jotka voivat vaihdella jaksoittain. Lukukausimaksu.

Opintojen keskeyttäminen määräajaksi

Opintojen keskeyttämistä määräajaksi voidaan hakea mm. seuraavin perustein: varusmiespalvelu, ylioppilaskirjoitukset, ulkomaiset opinnot sekä terveydelliset syyt, joista on esitettävä lääkärintodistus. Hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Lyhin mahdollinen opintojen keskeytysjakso on yksi lukukausi. Hakulomakkeita saa oppilaitoksen toimistosta. Keskeytyshakemus tulee jättää toimistoon ennen keskeyttämislukukauden alkua.

Opintojen lopettaminen

Ilmoitus opintojen lopettamisesta tehdään kirjallisesti musiikin ja tanssin opintotoimistoon. Lyhyin mahdollinen opiskeluaika on yksi lukukausi. Jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukauden, häneltä peritään koko lukukauden lukukausimaksu riippumatta siitä, kuinka monelle oppitunnille hän on osallistunut kyseisen lukukauden aikana.

Opintosuunnitelma

Oppilas tekee jokaiselle lukuvuodelle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) yhdessä opettajansa (luokanvalvoja) ja huoltajan kanssa kanssa. Suunnitelma laaditaan keväisin siten, että opinnot etenevät instrumenttitaidoissa, yhteismusisoinnissa ja musiikin perusteiden opinnoissa laajan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Oppimateriaali

Opetuksessa tarvittavan materiaalin oppilas hankkii itse omalla kustannuksellaan. Opettajilla ei ole oikeutta kopioida oppilaille materiaalia, jota on saatavana alan liikkeistä.

Oppitunnit

Opintojen sujuva eteneminen edellyttää aktiivisuutta ja täsmällisyyttä oppitunneilla ja kotiharjoittelussa. Oppilaan tulee osallistua hänelle järjestettyyn opetukseen ja valmistautua oppituntia varten opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos oppilas peruuttaa tuntinsa tilapäisestä syystä tai jättää saapumatta sovitulle oppitunnille, ei tuntia korvata muuna ajankohtana takaisin. Arkipyhät ovat vapaapäiviä.

Savuton ja päihteetön oppilaitos

Oppilaitoksemme on savuton. Päihteiden käyttö on kielletty oppitunneilla, esityksissä ja esiintymismatkoilla.

Sijaisjärjestelyt

Oppilaitos pyrkii hoitamaan sijaisjärjestelyt niin, että oppilaan opinnoille ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Sivuaine

Voidakseen hakea sivuainetta oppilaalta edellytetään vähintään perustaso 2:n tasoista osaamista pääaineessa sekä musiikin perusteet 4:n hyväksyttyä suoritusta. Sivuaine myönnetään lukuvuodeksi ja valintayksikkönä on instrumentti. Opinto-oikeuden jatkuminen todetaan edistymistä seuraamalla ja tavoitteiden asettelulla muun muassa Hopsin yhteydessä. Hakulomakkeita saa musiikin ja tanssin toimistosta tai omalta päaineen opettajalta. Hakemus on palautettava 31.5. mennessä.

Soitinsäilytys

Oppilaitoksen tiloissa (Pitkäkatu 19-21) on pantillisella ovikortilla varustettu soitinsäilytystila. Pantin hinta on 5 €/kortti. Lunastaessaan ovikortin oppilas sitoutuu noudattamaan säilytystilaa koskevia ohjeistuksia. Jyväskylän ammattiopisto ei vastaa soitinsäilytystilaan tai muualle oppilaitoksen tiloihin jätetyistä soittimista tai muista tavaroista.

Taltioinnit

Jyväskylän ammattiopiston opetustoiminnasta, konserteista ja näytöksistä tehtyjä ääni- ja kuvataltiointeja voidaan käyttää oppilaitoksen toiminnan esittelyjen yhteydessä.

Musiikin käytäntöjä Tulosta sivu