Valitse ao-oppilaitos
ao-luovakampus_yläkuva.jpg

Luova kampus Kankaalla - tule ja jätä oma kädenjälkesi!

Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston kädentaitajat ja luovien alojen tekijät kohtaavat Kankaan luovalla kampuksella. Käsi- ja taideteollisuusalan, kuva- ja media-alan sekä tekstiili- ja vaatetusalan ammattilaiset luovat rohkeasti tulevaisuutta yritysten ja lähiyhteisön kanssa historiallisessa tehdasmiljöössä keskellä kaupunkia. artesaani_kangas_www.jpg

Monialaista yhteistyötä ja rohkeaa tulevaisuuden tekemistä

Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston kädentaitojen ja luovien alojen koulutukset aloittivat Jyväskylän Kankaalla vuoden 2016 alusta. Jyväskylän Kangas on vehreä kasvupaikka kodille, työlle, opiskelulle ja sujuvalle arjelle. Keskeinen sijainti kaupungissa, tiivis palvelurakenne ja raikkaat ekologiset ratkaisut tekevät arjesta viihtyisää ja yhteisöllistä. Kankaalle samaan rakennussiipeen on suunnitteilla myös Jyväskylän Yritystehtaan tilat ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) tiloja. Lähtökohtana on kehittää yhdessä toimintaa resurssiviisaasti, kestävän kehityksen periaatteella ’Kankaan hengessä’.

Kampukselle rakentuvat työpajat ja verstaat sekä muut oppimisympäristöt mahdollistavat eri alojen ja toimijoiden luontevan yhteistyön. Suurin osa opinnoista tapahtuu työsaleissa ja pajoissa käytännön tehtävissä, joiden lähtökohtana on yrittäjyys ja asiakas.

Jyväskylässä ja lähialueilla on luontevia yhteistyökumppaneita niin yritysten kuin kulttuurinkin kentällä. Erityisesti museoiden, näyttelyiden, alan myymälöiden ja taiteentekijöiden ja käsityöläisten verkostot ja yhteistyötarjonta antavat opiskelijoille konkreettista näkymää alan kehitykseen ja ammatissa toimimiseen.

vaatetus_kangas_www.jpgKankaan koulutukset

 1. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto osaamisalana tuotteen suunnittelu ja valmistus: Nuorten koulutuksessa artesaaniopintoja voi painottaa monipuolisesti metallin, puun, tekstiilin tai vaatetusalan uniikki- ja piensarjatuotteiden valmistamiseen eri tekniikoilla ja materiaaleilla.

Aikuisopistossa voi opiskella artesaaniksi kaluste- ja tekstiilialoilla. Koulutuksessa suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita, kalustealalla puusta ja metallista, tekstiilialalla huovuttaen, painaen ja kutoen.

2. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto osaamisalana valokuvaus:  Kuva-artesaanien osaaminen kehittyy kuvan tekemisen perustaidoista monipuolisesti henkilö- ja tuotekuvien, dokumentaristisen kuvauksen ja rakennetun kuvan tekemiseen.

Aikuisopistossa kuva-artesaaniksi opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti monimuotokoulutuksena.

3. Tekstiili -ja vaatetusalan perustutkinto osaamisalana vaatetus: Vaatetusompelijoiksi ja vaattureiksi opiskellaan sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa. Aikuisopistossa vaatetusompelijaksi opiskellaan näyttötutkintoperusteisena aikuiskoulutuksena. Koulutus toteutetaan sivutoimisena ilta- ja monimuotokoulutuksena.

4. Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnossa koulutetaan tämän päivän visuaalisen viestinnän osaajia monipuolisesti sisällöllisin ja teknisin taidoin. Aikuisopiston järjestämän koulutuksen osaamisaloina ovat julkaisugrafiikka ja verkkoviestintä.

5. Käsityöntekijän ammattitutkinnossa syvennetään monialaisesti tuotesuunnittelun ja -valmistuksen sekä yrittäjyyden osaamista. Koulutuksen toteuttaa aikuisopisto.

6. Tekstiilialan ammattitutkinnossa syvennetään ja kehitetään tekstiilialan osaamisen tuotteistamista toteuttamalla laadukkaita tuotteita ja palveluita. Aikuisopistossa toteutettavan koulutuksen osaamisalana on käsi- ja taideteollisen tekstiilin valmistaminen.

7. Vaatetusalan ammattitutkinnossa syvennetään ja laajennetaan alan perustietoja ja taitoja. Osaamisaloina ovat ompelijakisälli ja kaavoittajakisälli. Valinnaisten tutkinnon osien avulla avautuu vielä monipuolinen valikoima erikoistumismahdollisuuksia. Koulutuksen toteuttajana toimii aikuisopisto.

8. Vaatetusalan erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativinta osaamista. Aikuisopisto tarjoaa koko tutkinnon suorittamiseen kolmea hyvin erilaista suuntautumisalaa: ompelijamestari, pukeutumisneuvoja ja mallimestari. Ompelijamestari perehtyy ateljee- ja mittatilausompeluun, pukeutumisneuvoja pukeutumisen ohjaamiseen ja mallimestari sarjatuotannon kaavoitukseen ja sarjontaan.

9. Valokuvaajan ammattitutkinnossa keskitytään monipuolisesti studiokuvauksen ja miljöökuvauksen erilaisiin toimintatapoihin. Aikuisopiston koulutuksessa on merkittävä rooli myös kuvien jälkikäsittelyllä ja ammattimaisuuden kehittämisellä suunnittelussa ja kaupallisessa toiminnassa.

10. Valokuvaajan erikoisammattitutkinnossa keskitytään kuvajournalismin ja lehtikuvauksen nykyaikaisiin toimintatapoihin. Aikuisopiston toteuttama koulutus on suunnattu lehtikuvaajille ja kuvajournalismia työssään tekeville ammattilaisille, jotka haluavat päivittää taitojaan ja syventää tietämystään lehtikuvauksen alalla.

11. Teatterialan ammattitutkintossa suuntautumisalana on esitystekniikka (valo-, ääni- tai näyttämötekniikka). Kyseessä on aikuisopiston uusi koulutus, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Lisätiedot:

Maija Ketola, koulutuspäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto

Helena Kunnas, koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattiopisto

Seuraa Kankaan kehitystä

Jyvaêskylaên Kangas logo keskit_rgb-300resoluutio.jpg

kangas_markkinointikuva_tori.jpg

Tykkää Facebookissa