Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_tyopaikkakouluttaja2.jpg

Ohjaus

Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan hyvä vuorovaikutus on keskeistä oppisopimuskoulutuksessa. Koulutukseen kuuluvat säännölliset tapaamiset ja keskustelut.

Työyhteisön tuki oppisopimusopiskelussa

Oppisopimusopiskelija kehittää paitsi omaa työtään myös koko työyhteisöä. Opiskelija voi kysyä neuvoa myös muilta kuin työpaikkakouluttajalta ja hyödyntää koko työyhteisön ohjaustaitoja.

Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan yhteistyö

Keskustelkaa yhdessä millaista ohjausta ja kannustusta opiskelijasi tarvitsee mm. työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja kirjallisissa tehtävissä. Sopikaa opiskelijasi kanssa säännöllisistä tapaamisista ja muusta ohjauksesta. Vastuusi opiskelijan ohjauksesta säilyy, vaikka opiskelijasi työskentelee eri työpisteessä. Pidä häneen yhteyttä.

Opiskelijan monipuoliset työtehtävät

Opiskelijan on tehtävä työpaikalla monipuolisia tutkinnon mukaisia työtehtäviä. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä tehty henkilökohtainen opiskeluohjelma ja työssä oppimisen suunnitelma ovat hyviä välineitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen ja seurantaan.

Opiskelijan ammattitaidon kehittyminen

Keskustele opiskelijasi kanssa ohjausta vaativista työtehtävistä ja niissä onnistumisista. Kannustus motivoi opiskelijaa! Voit myös kertoa omasta kasvustasi ammattilaiseksi.  

Oppilaitoksessa opitun yhdistäminen työhön

Kannusta opiskelijaasi kertomaan sinulle oppilaitoksen opiskelupäivien sisällöistä ja kirjallisista tehtävistä. Keskustelkaa, miten oppilaitoksessa käsitellyt asiat hyödyttävät opiskelijaa ja työpaikkaa. Tee yhteistyötä opettajan kanssa!

Tutkinnon suorittaminen opisopimuksella

Työpaikkakouluttajana sinun tulee tietää

  • millaisia tutkintotilaisuudet ovat
  • milloin ja missä niitä suoritetaan
  • vaatiiko tutkintotilaisuus arvioijia tai muita järjestelyjä työpaikaltanne

Suunnitelkaa yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa tutkintotilaisuuksia. Kannusta opiskelijaa suorittamaan tutkinto.

Ohjaustyötä tekevien tietopankki
tredu-ohjaan-logo-slogan-bannerikoko-lapinakyva-tausta.png