Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_tyopaikkakouluttaja2.jpg
Mitkä ovat osaamisen arvioinnissa käytettävät kriteerit?

Jotta arvioidaan oikeita asioita, pitää opiskelijalla ja työpaikkakouluttajalla olla tiedossaan koulutuksen tavoitteet. Arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan tavoitteena oleviin ammatillisiin taitoihin ja tietoihin.

Tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa tavoitteet (= ammattitaitovaatimukset) löytyvät Opetushallituksen laatimista tutkinnon perusteista.

Ei-tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa oppisopimuskoulutuksen tavoitteet on määritelty oppi-sopimuskoulutuksen suunnitteluvaiheessa yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa.