Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_tyopaikkakouluttaja2.jpg
Miten arviointi toteutetaan?

1) Sopikaa, mitä arvioitte

 • Tutkintotavoitteinen koulutus: Sopikaa, mihin tutkinnon osaan/osiin (tutkintotavoitteinen koulutus) liittyvää osaamista arvioitte. Varmistakaa, että teillä molemmilla on käytössänne tutkinnon perusteet, josta näette koulutuksen tavoitteet eli ammattitaitovaatimukset.
 • Ei-tutkintotavoitteinen koulutus: Sopikaa, mihin koulutuksen osa-alueeseen /osa-alueisiin liittyvää osaamista arvioitte.
 • Vinkki: Arvioitavaksi kannattaa valita sellainen tutkinnon osa /koulutuksen osa-alue, johon liittyviä tehtäviä opiskelija on päässyt harjoittelemaan työpaikalla viimeisten kuukausien aikana ja joka on meneillään myös oppilaitoksen koulutuksessa.


2) Varatkaa aika arviointikeskustelulle ja valmistautukaa arviointikeskusteluun etukäteen

 • Oppisopimusopiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa tavoitteisiin
 • Työpaikkakouluttaja/mentori arvioi opiskelijan osaamista suhteessa tavoitteisiin

 

3) Käykää arviointikeskustelu

 • Mitä tietoja ja taitoja ammattitaitovaatimuksista/tavoitteista opiskelija jo hallitsee?
 • Mitä pitää seuraavan arviointijakson aikana harjoitella?
 • Millaisissa työtehtävissä opiskelija oppii tarvittavat tiedot ja taidot?
 • Onko opiskelijan oppiminen edennyt työpaikalla ja oppilaitoksessa suunnitelmien mukaan?

 

4) Raportoikaa ja kuitatkaa arviointi SopimusPro-ohjelmaan

 • Vaihe 1: Työpaikkakouluttaja/mentori raportoi arvioimanne tutkinnon osan / koulutuksen osa-alueen arvioinnin SopimusPro-ohjelmaan. Huom. väliarvioinneissa arvioidaan vähintään yhtä tutkinnon osaa/koulutuksen osa-aluetta ja päättöarvioinnissa arvioidaan kaikki tutkinnon osat / koulutuksen osa-alueet.
 • Vaihe 2: Oppisopimusopiskelija kirjautuu ohjelmaan omilla tunnuksillaan, kuittaa arviointinsa ja vastaa muutamiin opiskeluihinsa liittyviin kysymyksiin.
 • Vaihe 3: Raportti siirtyy koulutustarkastajan luettavaksi ja koulutuskorvaus maksetaan kyseiseltä ajanjaksolta työnantajan ilmoittamalle tilille.