Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_tyopaikkakouluttaja2.jpg
Mitä arvioidaan ja kuka arvioi?

Oppisopimusopiskelija ja työpaikkakouluttaja/mentori arvioivat, miten opiskelijan ammatilliset tiedot ja taidot ovat kehittyneet työssä arviointijakson aikana. Arviointikeskustelun tuloksena selviää, mitkä tavoitteena olevat tiedot ja taidot opiskelija jo hallitsee ja mitä hänen pitää vielä seuraavien kuukausien aikana työssään harjoitella. Arvioinnissa varmistetaan myös, onko koulutus ja oppiminen työpaikalla ja oppilaitoksessa edennyt suunnitelmien mukaan.

Viimeisen arviointijakson lopussa opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat vielä kertaalleen, millaista opiskelijan osaaminen on eri tutkinnon osissa oppisopimuskoulutuksen päättyessä.

Työpaikkakouluttaja vastaa siitä, että arviointikeskustelut käydään ajallaan ja raportoidaan SopimusProhon.