Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_keuruskopio.jpg
Tukea rekrytointiin

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso – kokeile ensin ilman työsuhdetta

Ei-työsuhteinen jakso ennen oppisopimusta tukee työnantajaa rekrytointipäätöksessä.
Työnantajalla on käytettävissään useita vaihtoehtoja, joiden avulla hän voi varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta yrityksen työntekijäksi ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista.

Esimerkkejä ennakkojaksoista:

  • Työkokeilu TE-toimiston kautta
  • Työvoimapoliittinen koulutus, esim. moniala-/rekrykoulutus TE-toimiston kautta 
  • Työssäoppimisjaksot (TOPPI-jaksot) ammatillisesta koulutuksesta (nuorisoaste ja aikuiskoulutus) 
  • Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen VALMA-koulutuksen kautta (alle 25-vuotiaat, maahanmuuttajat)
  • Ammatillinen kuntoutus 
  • Kuntouttava työtoiminta

 

Lisäksi erilaiset lyhytkestoiset työsuhteet, esim. sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työjakso tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan. Myös yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen oppisopimuksella (määräaikaisen työsuhteen kesto 4 – 12 kk) toimii hyvänä kokeilujaksona ennen pidempiaikaisemman työsuhteen solmimista.

Työntekijöitä ja työssäoppijoita

Jyväskylän oppisopimuskeskus tekee verkostoyhteistyötä eri oppilaitosten, Keski-Suomen TE-toimiston, kolmannen sektorin toimijoiden sekä erilaisten kuntoutus-, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien tahojen kanssa. Voit kysyä meiltä apua ja kontakteja uuden työntekijän etsintään.

Olemme kehittäneet työnantajien ja työntekijöiden kohtaamiseen viime vuosina useita erilaisia toimintamalleja:

 

Verkostokumppaneita

Verkostokumppaneita.png

Kysy lisää
10515 AO Opso Bannerinappi muokkaus_V01.jpg