Valitse ao-oppilaitos
Valttori hakee sopivia osaajia oppisopimuksen avulla

 valttori_5185_pieni.jpgValttori Oy:n toimitusjohtaja Pentti Luoma (vas.) pitää oppisopimuskoulutusta hyvänä keinona parantaa henkilöstön ja yrityksen osaamista. Korjaamon työnjohtaja Matti Söderlund opiskelee parhaillaan lähiesimiestyön ammattitutkintoa.

Jyväskyläläinen Valttori Oy on kasvanut määrätietoisesti 2010-luvulla. Oppisopimuskoulutus on auttanut hankkimaan tarvittavaa osaamista.

Valttori Oy on huoltanut ja korjannut raskaita koneita vuodesta 1996 lähtien. Asiakkaisiin mahtuu niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä: maatiloista vuokrakoneyrityksiin ja koneiden maahantuojiin.

Tässä työssä Valttorilla on jo vankka maine ja uskollinen asiakaskunta. Yrityksessä ei ole kuitenkaan tyydytty tähän, vaan etenkin vuonna 2009 tapahtuneen omistajavaihdoksen jälkeen kasvua on haettu toimintaa monipuolistamalla ja maantieteellisesti laajentumalla.

– Toimimme nykyään kuudella paikkakunnalla. Keski-Suomen lisäksi Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu ovat meille keskeiset markkina-alueet huolto- ja korjaustoiminnassa, Valttori Oy:n toimitusjohtaja Pentti Luoma kertoo.

Lisäksi Valttori on kasvattanut varaosa-, hydrauliikka- ja tarvikekauppaa sekä aloittanut laakerien maahantuonnin ja myynnin. Näiden osalta markkina-alueena on koko Suomi.

– Maailma muuttuu nopeasti, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Yritämme olla ennakkoluulottomia, etsiä näitä mahdollisuuksia ja tarttua niihin, Luoma perustelee.

Osaaminen auttaa vastaamaan haasteisiin


Pelkkä uusiin haasteisiin tarttuminen ei kuitenkaan riitä. Niihin on myös kyettävä vastaamaan. Tämä edellyttää Luoman mukaan ennen kaikkea oikeaa osaamista ja asennetta henkilöstöltä.

– Korjaamme ja huollamme kaikkia merkkejä, mikä tuo oman haasteensa työntekijöillemme. Työ on myös melkoisen hektistä, sillä pyrimme palvelemaan asiakkaitamme nopeasti, hän kuvailee.

Työkokemus on Luoman mukaan keskeinen osaamista edistävä asia. Sen rinnalla tarvitaan kuitenkin koulutusta. Valttorilla tässä on hyödynnetty oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia.

– Meillä on siitä hyvät kokemukset pitkältä ajalta. Käytämme oppisopimusta ennen kaikkea uusien asentajien rekrytoinnin yhteydessä, mutta myös olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

– Tarvetta on, koska suoraan tähän toimintaan valmistavaa koulutusta ei ole. Oppisopimuskoulutuksen avulla voimme hankkia uusille työntekijöillemme juuri sitä osaamista, mitä meillä tarvitaan.

– Käytännön osaamisen lisäksi asentajamme tarvitsevat laajaa yleisnäkemystä, koska korjaamme kaikkia merkkejä. Samoin heillä on oltava riittävää teoreettista osaamista sähkö- ja hydrauliikkakaavioiden ymmärtämiseksi. Se on välttämätöntä vikojen systemaattisessa etsinnässä Luoma perustelee.

Oma aktiivisuus tarpeen


Valttori ei käytä oppisopimuskoulutusta pelkästään uusien asentajien rekrytointien yhteydessä. Yrityksessä on tehty myös liiketalouden perustutkinto ja varaosamyyjän ammattitutkinto. Parhaillaan yksi henkilö opiskelee lähiesimiestyön ammattitutkintoa.

– Oppisopimuskoulutuksen joustavuus on iso etu. Sen kautta on löytynyt aina koulutusta kulloiseenkin tarpeeseen, Luoma sanoo.

Toinen hyvä puoli, jonka hän haluaa nostaa esiin, on oppisopimuskoulutuksen pitkäkestoisuus. Kyse ei ole mistään pikakurssista, vaan enemmänkin koulutusohjelmasta, josta on oikeasti hyötyä. Itsestään oppiminen ei kuitenkaan tapahdu.

– Koulutukseen lähtevältä tarvitaan omaa aktiivisuutta ja halua kouluttautua. Vasta silloin hän saa siitä irti todellisen hyödyn, Luoma vielä muistuttaa.

 

Kysy lisää

 myllyaho_sari-anne_koulutustarkastaja1.jpg

Koulutustarkastaja
Sari-Anne Myllyaho,
Jyväskylän oppisopimuskeskus,
puh. 040 341 5186,
sari-anne.myllyaho(at)jao.fi

Valttori Oy
Huoltaa ja korjaa raskaita koneita, myy varaosia, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja tarvikkeita.
Liikevaihto 4,2 miljoonaa euroa.
Työntekijöitä 30.
Seitsemän toimipistettä kuudella paikkakunnalla.
Perustettu 1996.