Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_juhlakukat.jpg

Sovatek-säätiö auttaa vaikeasti työllistettäviä oppisopimuksella

Sovatek-säätiötä voi hyvästä syystä kutsua oppisopimuskoulutuksen suurkäyttäjäksi. Vuosittain oppisopimuksella opiskelee viitisentoista työvalmennuksessa olevaa henkilöä. Lisäksi oppisopimusta käytetään säännöllisesti omien toimihenkilöiden osaamisen kehittämiseen.

Sovatek16_640.jpg

Sovatek-säätiön oppisopimusopiskelijoita ja valmentajia Sorastajantie 4:n toimitilojen edessä. Takarivissä oikealla opinto-ohjaaja Terjo Kiljunen ja toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi.

Oppisopimusasioista Sovatekissa vastaava opinto-ohjaaja Terjo Kiljunen sanoo, että oppisopimus on heillä havaittu todella hyväksi tavaksi hankkia ammatti ja avata väyliä avoimille työmarkkinoille heillä työvalmennuksessa oleville henkilöille.

"Mehän keskitymme ihmisiin, jotka ovat työmarkkinoilla heikossa asemassa. Tarjoamme heille yksilöllistä ohjausta, kuntoutusta ja koulutusta ja sitä kautta mahdollisuuden päästä mukaan työelämään."

"Oppisopimuskoulutus on monille heistä hyvä ratkaisu. Useimmille tekemällä oppiminen on luontevin tapa hankkia ammatti, sillä takana saattaa olla pitkä työhistoria, vaikka ammattitutkinto puuttuukin."

"Toisaalta oppisopimus tarjoaa näille henkilöille pitkän yhtenäisen työjakson, joka monilta puuttuu. Se merkitsee hyvällä tavalla mullistusta elämässä, kun joutuu sitoutumaan pitkäaikaisesti sekä työn että opiskelun hoitamiseen", Kiljunen arvioi.

Joustava yhteistyö tuo tuloksia

Sovatek12_ompelimo_185.jpgOppisopimus toteutetaan Sovatekissa periaatteessa samalla tavalla kuin muuallakin. Sovatek-säätiö toimii työnantajana, jonka kanssa oppisopimuskoulutettava tekee työsopimuksen. Työpaikka on yleensä jossain Sovatekin työvalmennusyksiköistä.

Tavanomaisista työnantajista poiketen Sovatek tarjoaa koulutettavalle myös opinto-ohjausta ja tutorointia, jolla varmistetaan koulutuksen onnistumista. Tarvittaessa työvalmennukseen liitetään päihde-/mielenterveyspalveluja.

"Oppisopimuksen näkökulmasta meidän koulutettavamme ovat aina erityistapauksia, ja heille joudutaan etsimään välillä hyvinkin yksilöllisiä ratkaisuja. Toteutus täytyy suunnitella koulutettavan tarpeiden ja edellytysten ehtoilla. Tämän onnistumisessa Jyväskylän oppisopimuskeskuksella on ollut todella suuri merkitys", Kiljunen toteaa.

Hän sanoo, että oppisopimuskeskus onkin yksi keskeisistä Sovatek-säätiön yhteistyökumppaneista: "Olemme yhteyksissä viikoittain ja välillä päivittäin." Yksi näkyvä tulos yhteistyöstä ja kaikkien osapuolten paneutumisesta asiaan on se, että Sovatekissa oppisopimuskoulutukset keskeytyvät harvoin lopullisesti.

"Meillä oppisopimuspaikka täytyy ansaita. Yritämme varmistaa ennen oppisopimuksen tekemistä, että henkilöllä on edellytykset oppisopimuskoulutuksen läpiviemiseen, ja että hän lähtee kouluttautumaan haluamalleen alalle", Kiljunen toteaa.

Esimieskoulutusta omalle henkilöstölle

Työvalmennettavien lisäksi Sovatek-säätiö käyttää oppisopimuskoulutusta omien toimihenkilöidensä osaamisen kehittämiseen. Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmen mukaan heidän osaltaan painopiste on esimieskoulutuksessa.

"Toimihenkilömme tekevät ennen kaikkea erikoisammattitutkintoja, joissa johtamiseen liittyvät asiat ovat aina tärkeällä sijalla. Eniten he tekevät johtamisen ja työvalmennuksen erikoisammattitutkintoja. Meidän kannaltamme oppisopimuskoulutus on ollut hyvä tapa, koska tekemiimme töihin ei ole olemassa valmista koulutusta", hän sanoo.

Keväällä 2014 oppisopimuskoulutuksessa oli seitsemän Sovatek-säätiön toimihenkilöä.

Tärkeä nuorten oppisopimus 

Uusia sävyjä pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kanssa on tuonut nuorisotakuun myötä tarjolle tulleet lisäresurssit ja erilaiset tukimuodot nuorten oppisopimuksessa. Sovatek-säätiössä näitä mahdollisuuksia on ryhdytty hyödyntämään innokkaasti.

"Meidän näkökulmastamme nuorten oppisopimus on vastaus todelliseen tarpeeseen. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ammatin hankkimiseen niille nuorille, joiden opiskelu on päättynyt peruskouluun ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä", Kiljunen sanoo.

Jo tällä hetkellä Sovatek-säätiöllä on muutama nuori oppisopimuskoulutuksessa. Määrän Suojasalmi ja Kiljunen uskovat jatkossa kasvavan.

"Jos toiveita saa esittää, niin seuraava hyvä askel olisi ammattikorkeatason oppisopimuskoulutuksen mahdollistaminen. Meidän asiakkaillemme se tarjoaisi realistisen mahdollisuuden vanhentuneen tutkinnon päivittämiseen. Myös omalla henkilöstöllämme on tällaisia koulutustarpeita", Suojasalmi vielä toteaa.

Tunnustusta arvokkaasta oppisopimustyöstä

Jyväskylän oppisopimuskeskus palkitsi Sovatek-säätiön Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys -palkinnolla. Kunniakirja luovutettiin 21.5. järjestetyssä Jyväskylän oppisopimuskeskuksen Osaajaksi Parhaitten joukkoon -juhlassa.

Nyt toista kertaa jaettu kunniakirja myönnetään yritykselle tai yhteisölle, joka on pitkäjänteisesti ja monipuolisesti käyttänyt oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja mahdollistanut laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikkaohjauksen.

Palkitsemisen perusteluissa todetaan, että Sovatek-säätiö tekee tärkeää kuntouttavaa työtoimintaa. Se tarjoaa aikuisille ja erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille, tuettuja väyliä avoimille työmarkkinoille.

Tässä työssä Sovatek Sovatek on käyttänyt oppisopimuskoulutusta laajasti ja monipuolisesti. Yhteensä Sovatekin ja sen edeltäjien palveluksessa olleet työvalmennettavat ovat suorittaneet vuosien mittaan yli 120 oppisopimustutkintoa useilla eri aloilla. (Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun päihdepalvelusäätiö sulautuivat Sovatek-säätiöksi lokakuussa 2010.)

Lisäksi oppisopimuskoulutus on laajasti käytössä Sovatekin omien toimihenkilöiden koulutuksessa. Yhteistyö Sovatek-säätiön kanssa on myös kehittänyt oppisopimustoimintaa. Erityisenä palkitsemisperusteena on se, että Sovatek-säätiö on lähtenyt hyödyntämään aktiivisesti nuorisotakuun mukanaan tuomia lisäresursseja ja tukitoimia nuorten oppisopimustoimintaan.

Sovatek-säätiön oppisopimustyö on huomioitu myös aikaisemmin. Sen edeltäjistä työvalmennussäätiö Tekevä sai Oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon vuonna 2003.

Kysy lisää

miettunen_susanna_koulutustarkastaja1.jpg 

Koulutustarkastaja
Susanna Miettunen
puh. 040 341 5194
susanna.miettunen(at)jao.fi

Sovatek-säätiö

Sovatek2_kierrätyskaupassa_400.jpg
 
Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio, joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työ ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Se on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio.

Vuonna 2013 Sovatekin palveluksessa oli 173 toimihenkilöä ja tuntipalkkaisia valmentautujia oli 175. Yhteensä työvalmennuksessa on mukana vuosittain noin 450 henkilöä ja päihdehuollon palveluja käyttää yli 1 000 henkilöä vuodessa.

Nykyisellä nimellä Sovatek-säätiö on toiminut lokakuusta 2010. Silloin työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun päihdepalvelusäätiö sulautuivat yhdeksi uudeksi säätiöksi. Sovatekilla on toimintaa Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

 Sovatek-säätiö

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio, joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työ ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Se on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio.

Vuonna 2013 Sovatekin palveluksessa oli 173 toimihenkilöä ja tuntipalkkaisia valmentautujia oli 175. Yhteensä työvalmennuksessa on mukana vuosittain noin 450 henkilöä ja päihdehuollon palveluja käyttää yli 1 000 henkilöä vuodessa.

Nykyisellä nimellä Sovatek-säätiö on toiminut lokakuusta 2010. Silloin työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun päihdepalvelusäätiö sulautuivat yhdeksi uudeksi säätiöksi. Sovatekilla on toimintaa Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

 Sovatek-säätiö

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio, joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työ ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Se on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio.

Vuonna 2013 Sovatekin palveluksessa oli 173 toimihenkilöä ja tuntipalkkaisia valmentautujia oli 175. Yhteensä työvalmennuksessa on mukana vuosittain noin 450 henkilöä ja päihdehuollon palveluja käyttää yli 1 000 henkilöä vuodessa.

Nykyisellä nimellä Sovatek-säätiö on toiminut lokakuusta 2010. Silloin työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun päihdepalvelusäätiö sulautuivat yhdeksi uudeksi säätiöksi. Sovatekilla on toimintaa Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.