Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_juhlakukat.jpg

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry täsmäkouluttaa oppisopimuksella

 jyvo_9176_640.jpgKeväällä 2016 Jyväskylän Voimistelijat '79 ry:ssä oli kaksi oppisopimuskoulutettavaa. Liikuntaneuvojiksi opiskelevat Anna Vanhala (vas.) ja Katariina Vänttinen tarjosivat kuvaustilanteessa tukea toiminnanjohtaja Kari Kasuriselle.

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry on yksi niistä työnantajista, jotka ovat löytäneet oppisopimuksesta itselleen sopivan tavan rekrytoida uusia työntekijöitä ja kehittää heidän osaamistaan. Ensimmäiset oppisopimusopiskelijat otettiin seuraan vuonna 1997 ja viime vuosina heitä on ollut seuran palveluksessa yhtäaikaisesti yleensä kaksi, mutta enimmillään jopa kuusi.

"Meille oppisopimus on sopiva tapa hankkia täsmäkoulutettua henkilöstöä tehtäviin, joihin ei ole tarjolla varsinaista koulutusta. Voimistelun ohjaamisessa on paljon muun muassa lajiosaamiseen ja harjoitusmenetelmiin liittyviä asioita, joiden omaksumiseen käytännönläheinen oppisopimuskoulutus sopii hyvin", Jyväskylän Voimistelija '79 ry:n toiminnanjohtaja Kari Kasurinen perustelee.

Yleensä opiskelijat suorittavat liikunnanohjauksen perustutkinnon ja valmistuvat liikuntaneuvojiksi. Seurassa on suoritettu myös useita valmentajan ammattitutkintoja.

Nuoren ja seuran edut kohtaavat

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry:ssä oppisopimusopiskelijat ovat yleensä nuoria, jotka ovat olleet mukana seuran toiminnassa tai joilla on muuten voimistelijataustaa. Heille oppisopimuskoulutus tarjoaa reitin liikunta-alan ammattiin ja usein myös ensimmäiseen työpaikkaan.

"Meillä on lähtökohtana, että pystyisimme tarjoamaan opiskelijalle työtä myös valmistumisen jälkeen. Kun olemme löytäneet ja täsmäkouluttaneet sopivan henkilön, kannattaa seuran tietenkin pitää hänestä kiinni", Kasurinen sanoo.

Tulokset ovat olleet hyviä. Kasurinen sanoo muistavansa vuosien varrelta vain pari tapausta, joissa opiskelija ei ole valmistunut.

"Oppisopimusopiskelijamme ovat olleet aina hyvin motivoituneita. Heidänhän täytyy oikeasti haluta tähän koulutukseen ja voimistelutaustaisina he myös tietävät, mihin ovat ryhtymässä", hän toteaa.

Koko seura kouluttaa

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry pyrkii puolestaan tarjoamaan opiskelijoille edellytykset opintojen menestykselliseen suorittamiseen. Koulutettavalle nimetään aina oma työpaikkakuluttaja, joka vastaa opiskelijasta ensisijaisesti ja huolehtii esimerkiksi palautekeskusteluista.

"Meillä on töissä ammattitaitoisia, muun muassa liikunnalta valmistuneita, valmentajia. Heillä on hyvät valmiudet ja myös kiinnostusta työpaikkakouluttajan tehtäviin. Tämä on tärkeää, sillä tehtävä vaatii sitoutumista", Kasurinen sanoo.

Pelkästään yhden henkilön varassa opiskelijan ohjaus ei kuitenkaan ole. Kasurisen mukaan kouluttamiseen osallistuu koko henkilöstö, sillä opiskelijat työskentelevät eri tehtävissä ja oppivat sitä kautta seuran toiminnan eri puolia.

"Yhteisöllisyys on olennainen osa seuramme toimintaa. Siten on luonnollista, että sama yhteisöllisyys näkyy myös siinä, miten pidämme huolta oppisopimusopiskelijoistamme. Kokeneilla työntekijöillämme on tässä iso merkitys."
Kasurinen nostaa vielä esiin tietopuolisen koulutuksen merkityksen. Sitä järjestävän oppilaitoksen täytyy olla motivoitunut tehtävään ja hoitaa sitä aktiivisesti.

"Säännöllinen yhteydenpito on tärkeää. Se auttaa esimerkiksi sovittamaan yhteen tietopuolisen koulutuksen ja meillä tapahtuvan oppimisen niin, että ne tukevat aidosti toisiaan."

Kehittyvä oppisopimus

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kanssa Kasurinen sanoo yhteistyön pelaavan hyvin. Koulutuksen järjestelyt toimivat sujuvasti, tarvittaessa neuvoa on ollut aina helppo kysyä ja työpaikkaohjaajille on tarjolla tukea ja koulutusta.

"Toiminta on myös kehittynyt vuosien kuluessa. Monet asiat, kuten arvioinnit, ovat muuttuneet työnantajan näkökulmasta helpommiksi, kun avuksi on otettu sähköisiä palveluja. Eteenpäin katsova linja toivottavasti jatkuu tulevaisuudessakin, sillä niin opetusmenetelmät kuin opetuksen työvälineetkin kehittyvät jatkuvasti."

Tietoa liikunta-alan koulutuksista saat

malinen_elina_90x135.jpg 

Koulutustarkastaja
Elina Malinen
puh. 040 341 5190
elina.malinen(at)jao.fi 

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry on vuonna 1979 perustettu voimistelun erikoisseura. Sen lajeja ovat harrastevoimistelu, kilpatelinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu ja trampoliinivoimistelu. Seurassa on noin 1 500 jäsentä ja sen toimintaa pyörittää noin 10 työntekijää ja yli 70 tuntipalkkaista ohjaajaa.

Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys

Jyväskylän oppisopimuskeskus palkitsi Jyväskylän Voimistelijat '79 ry:n Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys -palkinnolla vuonna 2016. Kunniakirja luovutettiin 19.5.2016 järjestetyssä Osaajaksi Parhaitten joukkoon -juhlassa.

Neljättä kertaa jaettu kunniakirja myönnetään yritykselle tai yhteisölle, joka on pitkäjänteisesti ja monipuolisesti käyttänyt oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja mahdollistanut laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikkaohjauksen.

Muut palkinnon saajat ovat Keuruskopio Oy vuonna 2013, Sovatek-säätiö vuonna 2014 ja ISS Palvelut vuonna 2015.