Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_juhlakukat.jpg

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut hakee oppisopimuksella osaamisen laatua

liikuntapalvelut_4456_640.jpg

Liikuntapaikkojen hoitajan ammattitutkintoa oppisopimuksella opiskelevat Mikko Rytkönen ja Martta Kemppinen sekä liikuntapalvelupäällikkö Markku Kautto ja suunnittelupäällikkö Eeva Simula Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluista pitävät oppisopimusta juuri oikeana väylänä liikuntapaikanhoitajan työhön. 

Jyväskylän kaupungilla on noin 200 liikuntapaikkaa ja talvella lisäksi 500 kilometriä latua. Niiden kunnossapidosta vastaa reilu 60 liikuntapaikanhoitajaa, joiden pitää pystyä työskentelemään erityyppisissä kohteissa ja hallitsemaan useiden liikunta- ja urheilulajien asettamat vaatimukset.

"Työ on nykyään todella monipuolista ja vaativaa. Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen hoito- ja kunnostustehtävien lisäksi siihen kuuluu asiakaspalvelua, valvontaa sekä siistimistä ja pieniä korjaustöitä. Samoin liikuntapaikanhoitajien on hallittava turvallisuuteen liittyvät asiat", kertoo liikuntapalvelupäällikkö Markku Kautto.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut on vastannut osaamishaasteeseen panostamalla uusien työntekijöiden koulutukseen. Työvälineeksi on otettu oppisopimuskoulutus, joka on todettu hyväksi ja toimivaksi väyläksi rekrytoitaessa uusia liikuntapaikanhoitajia. Viimeksi vuoden 2015 alussa viisi henkilöä alkoi suorittaa liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkintoa.

"Oppisopimus ja siihen sisältyvä tietopuolinen koulutus tuovat koulutukseen järjestelmällisyyttä ja monipuolisuutta sekä varmistavat sen laatua", summaa suunnittelupäällikkö Eeva Simula Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluista.

Uusien työntekijöiden opastaminen osa työtä

Usean opiskelijan kouluttaminen yhtäaikaisesti asettaa vaatimuksia koko työyhteisölle. Kauton mukaan työkaverin ohjaaminen on liikuntapalveluissa kuitenkin luonteva osa työtä.

"Jokaiselle koulutettavalle on nimetty henkilökohtainen työpaikkakouluttaja, mutta myös työkaverit osallistuvat ohjaamiseen. Tällä tavalla saadaan siirrettyä kokeneiden työntekijöiden osaamista eteenpäin. Tietenkin tämä vaatii paneutumista koko henkilökunnalta."

Oppisopimuskoulutettavat otetaan huomioon myös töiden suunnittelussa. Heidän työtehtävänsä ja asemapaikkansa rytmitetään niin, että ennen kutakin tietopuolisen koulutuksen jaksoa he pääsevät työskentelemään sitä vastaavissa tehtävissä. Näin saadaan irti kaikki hyöty näistä jaksoista.

"Tietopuoliset koulutukset, jotka tällä kertaa järjestää Itä-Suomen Liikuntaopisto ISLO Joensuussa, ovat hyödyllisiä. Ne tarjoavat koulutettaville uutta näkökulmaa, kun he näkevät, miten asioita tehdään muualla. Samalla heille tarjoutuu mahdollisuuksia luoda verkostoja, koska tietopuoliseen koulutukseen tulee opiskelijoita kaikkialta Suomesta", Simula arvioi.

"Sekin täytyy muistaa, että koulutettavat ovat meille tärkeä voimavara jo nyt. Ilman heidän työpanostaan meidän olisi ollut todella vaikea selvitä tehtävistämme viime talven hankalissa sääoloissa", Kautto lisää.

Oppisopimus laajassa käytössä.

Uusien liikuntapaikanohjaajien koulutus ei ole ainoa tapaus, jossa Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut käyttää oppisopimusta. Parhaillaan yksi esimies suorittaa johtamisen erikoisammattitutkintoa ja kaksi esimiestä tekniikan erikoisammattitutkintoa ryhmässä, jossa on mukana henkilöitä kaupungin eri hallinnonaloilta. Lisäksi yksi työntekijä tekee siivousteknikon erikoisammattitutkintoa.

"Oppisopimuskoulutus tarjoaa meille mahdollisuuden hankkia juuri sellaista osaamista, jota tarvitsemme. Henkilökohtaistaminen onkin oppisopimuksessa todella tärkeä asia", Simula sanoo.

Henkilökohtaistaminen ja mahdollisuus sovittaa koulutus omiin tarpeisiin näkyy myös meneillään olevassa liikuntapaikanhoitajien koulutuksessa. Tutkinnon suorittamiseen on varattu aikaa kaksi vuotta. Tällä halutaan varmistaa, että koulutettava ehtii varmasti käydä kaikki työhön kuuluvat tehtävät lävitse koulutuksen aikana.