Valitse ao-oppilaitos

Oppisopimuksesta eväitä kasvuun

Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys 2017

 jkl-hana_0694_640.jpg

JKL-Hana Oy:ssä oppisopimuskoulutettavat ovat koko yrityksen asia. Viime vuonna lvi-asentajaksi valmistunut Mika Pylväläinen (vas.) on yksi monista yrityksen oppisopimuskoulutettavista, toimitusjohtaja Keijo Ström vastaa sopimusasioista ja projektipäällikkö Teemu Rutanen toimii työpaikkakouluttajana. Aikoinaan toimitusjohtajan tiloissa ollut hana on yrityksen maskotti ja pala sen historiaa. 

Jyväskylän oppisopimuskeskus on palkinnut JKL-Hana Oy:n Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys –palkinnolla. Nyt viidettä kertaa jaettu kunniakirja myönnetään tunnustuksena yritykselle, joka on pitkäjänteisesti ja monipuolisesti käyttänyt oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja mahdollistanut laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikkaohjauksen.
Kunniakirja luovutettiin JKL-Hana Oy:n toimitusjohtaja Keijo Strömille Jyväskylän oppisopimuskeskuksen Osaajaksi Parhaitten joukkoon -juhlassa 18.5.2017.

Jyväskyläläinen JKL-Hana Oy on kasvattanut tietoisesti itsestään niin suuren LVI-alan toimijan, että se pystyy osallistumaan suuriinkin rakennushankkeisiin. Oppisopimus on tarjonnut hyvän tavan uusien työntekijöiden rekrytointiin.

Yhdeksän asentajaa ja kolme toimihenkilöä perustivat JKL-Hana Oy:n keväällä 1987. Tällä hetkellä yritys työllistää yhteensä 33 henkilöä, joista 27 on asentajia. Toimitusjohtaja Keijo Ström sanoo, että kasvua on haettu tietoisesti.

"Haluamme olla sen kokoinen yritys, että voimia riittää isompienkin työmaiden hoitamiseen. Se tarkoittaa sitä, että työntekijöitä pitää olla riittävästi, jotta pystymme palvelemaan kaikkia asiakkaitamme varmasti ja joustavasti."

Kehitys on näkynyt siinä, että yritykseen on palkattu säännöllisesti 1–2 uutta työntekijää vuodessa viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Osittain he ovat korvanneet eläkkeelle tai muualle siirtyneitä asentajia, mutta ennen kaikkea tarjonneet mahdollisuuksia kasvuun.

Parina viime vuonna tahti on kiihtynyt, sillä vuonna 2015 JKL-Hana Oy:ssä aloitti kolme uutta työntekijää ja tänä syksynä neljä. He, kuten iso osa muistakin työntekijöistä, ovat tulleet yritykseen oppisopimuksen kautta. Kasvun takia yritys muutti tänä vuonna myös isompiin tiloihin Kuormaajantie 3:een.

Oppisopimuksella uudelle alalle

Toimitusjohtaja Keijo Ström sanoo, että oppisopimuskoulutus on ollut JKL-Hanalle todella tärkeä rekrytointikanava. Se on auttanut löytämään uusia työntekijöitä silloinkin, kun tarjolla ei ole ollut alan koulutuksen saaneita henkilöitä.

"Esimerkiksi tänä syksynä meillä oppisopimuskoulutuksen aloittaneista yksi on ammatiltaan autonkuljettaja, toinen hälytinpuolen asentaja ja kolmannella on metallialan koulutus. He ovat aikanaan joko kouluttautuneet alalle, jota eivät ole lopulta kokeneet omakseen tai eivät ole pystyneet työllistymään ainakaan täällä kotiseudullaan" Ström sanoo. Tietopuolisesta koulutuksesta on vastannut Jyväskylän aikuisopisto.

Oppisopimus on tarjonnut heille mahdollisuuden alan vaihtamiseen. Työnantajalle tämä tarjoaa Strömin mukaan mahdollisuuden rekrytoida motivoituneita työntekijöitä turvallisella tavalla.

"Oppisopimuskoulutettavat ovat henkilöitä, jotka haluavat tälle alalle ja tähän yritykseen. Monesti heillä on jo työkokemusta, joten työelämän pelisäännöt ovat hallussa. Kaksi vuotta kestävä koulutus antaa puolestaan molemmille osapuolille hyvän mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja opiskelijoille alaan", hän perustelee.

Oiva tapa opettaa talon tavoille

JKL-Hana Oy:ssä kokemukset oppisopimuskoulutuksesta ovat olleet hyviä. Siitä kertoo se, että koulutus on jäänyt kesken vain parilta opiskelijalta ja kaikille valmistuneille on tarjottu vakituisia töitä yrityksessä.

"Tällä hetkellä viitisentoista asentajistamme on tullut yritykseen oppisopimuksen kautta. Se on osoittautunut parhaaksi tavaksi opastaa uudet työntekijät talon tavoille. He pääsevät vähitellen sisään toimintaan, ja kun vakituinen työsuhde alkaa, he tietävät miten meillä toimitaan, tuntevat ihmiset ja ovat valmiita vastuullisempiinkin tehtäviin."

"LVI-alalla kilpailu on tiukkaa. Osaavat ja yrityksen toimintatavat tuntevat ja ymmärtävät työntekijät ovat ratkaisevan tärkeä menestystekijä", Ström toteaa.

Kiinnostuitko, kysy lisää

hamalainen_olli_90x135.jpg 

Koulutustarkastaja
Olli Hämäläinen
puh. 040 341 5184
olli.hamalainen(at)jao.fi 

JKL-Hana Oy

Maaliskuussa1987 perustettu LVI-alan yritys.

Toimitilat Kuormaajantie 3:ssa Jyväskylässä.

33 työntekijää, joista 27 asentajia.

Tekee lvi-alan töitä monipuolisesti niin uudis- kuin saneerausrakentamisessa.

Asiakkaina rakentajayhteisöt, lähikunnat, teollisuus, rakennusliikkeet ja yksityiset asiakkaat.