Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_juhlakukat.jpg

Oppisopimus auttaa JJK Juniorit ry:tä kohti ammattimaista toimintaa

fahr_soininen_7_640.jpg

Toiminnanjohtaja Timo Soininen (oik.) toimii myös kolmen JJK Juniorit ry:n oppisopimuskoulutettavan työpaikkakoluttajana. Patrik Färm (vas.) on yksi opiskelijoista. 

 

JJK Juniorit ry on jalkapalloseura 5–17-vuotiaille pojille. Toiminnassa on mukana satoja ikäkausijoukkueissa ja kortteliliigassa pelaavia nuoria. Urheiluseuralle tyypilliseen tapaan innokkailla vanhemmilla on ratkaisevan tärkeä rooli toiminnan pyörittämisestä muutaman palkatun työntekijän rinnalla.

Seuran toimintaa on kuitenkin haluttu viime vuosina kehittää ammattimaiseen suuntaan, mikä on edellyttänyt uusia resursseja. Yhdeksi kehittämisen välineeksi on löytynyt oppisopimuskoulutus, ja tällä hetkellä JJK Junioreissa työskentelee kolme liikunnanohjaajan perustutkintoa oppisopimuksella suorittavaa nuorta.

Mika Etelälahdella on menossa toinen opiskeluvuosi ja Patrik Färm sekä Yari Jahad aloittivat opiskelunsa toukokuussa 2014. Toiminnanjohtaja ja oppisopimuskoulutettavien työpaikkakouluttaja Timo Soininen näkee heidän roolinsa seuralle todella merkittävänä.

"Opintojen edetessä he tuovat paljon lisää paukkuja etenkin joukkueiden toiminnan suunnitteluun sekä leirien ja muiden tapahtumien järjestelyyn. Varsinaisessa valmennustyössä heidän mukanaolonsa on omiaan tsemppaamaan "valmentajaisiä". Seuran näkökulmasta tämä on erinomaisen hyvä ja toimiva kuvio, jonka käyttämistä rajoittaa vain oma ajattelu", hän sanoo.

Suunnitelmallista koulutusta

timo_soininen_015_300.jpg

Vastavuoroisesti Soininen uskoo JJK Juniorit ry:n olevan erinomainen työpaikka oppisopimuskoulutettaville. Iso seura pystyy tarjoamaan heille monipuolisia työtehtäviä, ohjausta ja taitojen karttuessa vastuuta laajoistakin kokonaisuuksista. Halutessaan he voivat myös painottaa opintoja taipumusten ja mielenkiinnon mukaan esimerkiksi pienten lasten valmentamiseen, yksilön kehittämiseen tai ryhmän ohjaukseen.

"Tiedostettu riski seuratoiminnassa on se, että edetään liian nopeasti ja tehdään liikaa töitä etenkin, kun innostusta pojilla riittää. Sen takia keväällä opiskelunsa aloittaneiden Färmin ja Jahadin henkilökohtaisia opiskeluohjelmia tarkennetaan elokuun aikana. Sillä halutaan varmistaa, että opinnoissa edetään sopivan pienin askelin ja samaa tahtia Pajulahden urheiluopiston tarjoamien tietopuolisten opintojen kanssa."

Soininen tähdentää vielä tarkoituksena olevan, että oppisopimuskoulutettavat pystyisivät jatkamaan seuran palveluksessa tutkinnon suorittamisen jälkeen, jos vain rahoitus saadaan järjestymään. Silloin heidän osaamistaan toden teolla päästäisiin hyödyntämään.

Osa seuran kehittämistä

Työpaikkakouluttajana toimiminen tuo oman lisänsä Soinisen työhön. Hän ei pidä sitä kuitenkaan mitenkään rasitteena.

"Poikien ohjaaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaan kuin muukin seuran toiminnan kehittäminen ja sen osana. Siten se on luonteva osa työtä. Pitää myös muistaa, että niin minä kuin muutkin seuran toiminnassa mukana olevat myös opimme jatkuvasti oppisopimusopiskelijoilta."

Soininen muistuttaa myös Jyväskylän oppisopimuskeskuksen tärkeästä roolista. Sieltä sai hänen mukaansa tietoa ja asiantuntevaa opastusta jo siinä vaiheessa, kun selvitettiin seuran mahdollisuuksia toimia oppisopimuskoulutuspaikkana. Sama linja on jatkunut koulutuksien suunnittelun ja sopimusten teon yhteydessä.

"Esiin pitää nostaa vielä starttikoulutus, joka oli työpaikkakouluttajan näkökulmasta hyvin tarpeellinen ja hyödyllinen. Se tarjoaa hyvän tietopaketin ja ohjeistukset eri asioista", hän toteaa.

Lisätietoja nuorten oppisopimuksesta

miettunen_susanna_koulutustarkastaja1.jpg 

Koulutustarkastaja
Susanna Miettunen
puh. 040 341 5194
susanna.miettunen(at)jao.fi

Nuorten oppisopimus
Jyväskylän oppisopimuskeskus tarjoaa nuorisotakuun myötä nuorille vaihtoehtoja kouluttautua ammattiin oppisopimuksella. Työnantajille oppisopimuskeskus tarjoaa vahvaa tukea koulutukseen.