Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_juhlakukat.jpg

ISS Palveluissa oppisopimus taipuu moneen tarpeeseen

isspalvelut_4267_640.jpgISS Palveluiden Keski-Suomen alueen siivouksen palvelujohtaja Outi Saxberg (neljäs oikealta) kokosi kuvaa varten ympärilleen joukon palveluesimiehiä. Moni heistä on kehittänyt osaamistaan oppisopimuksella.

ISS Palveluissa oppisopimuskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Vuodesta 2000 lähtien yritys on solminut Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kanssa noin 270 oppisopimusta.

Määrään mahtuu 17 eri alojen tutkintoa perustutkinnoista erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimusta on käytetty ennen kaikkea henkilöstökoulutuksiin mutta myös rekrytoinnin välineenä, maahanmuuttajien koulutukseen ja vajaakuntoisten erityiseen tukeen.

"Oppisopimus tarjoaa työntekijöillemme joustavan mahdollisuuden hankkia heidän omaan tehtäväänsä soveltuva perus- tai ammattitutkinto, ellei heillä ole sitä ennestään. Urakehityksen viedessä työnjohtotehtäviin tai vastuun muuten kasvaessa erikoisammattitutkinnot tarjoavat tarvittavaa lisäosaamista. Jotkut ovat suorittaneet meillä töissä ollessaan montakin eri tutkintoa", kertoo ISS Palveluiden siivouspalveluiden Keski-Suomen palvelujohtaja Outi Saxberg.

Hän kiittää myös uutta mahdollisuutta yhden tutkinnon osan suorittamiseen oppisopimuksella. Se tarjoaa joissakin tilanteissa hyvän vaihtoehdon niin työnantajalle kuin työntekijällekin vahvistaa ammatillista osaamista.

Osaaminen hyödyttää työnantajaa

saxberg_outi_iss_palvelut_pysty_185.jpgOppisopimuskoulutuksen laajan käytön taustalla on yrityksen halu kannustaa työntekijöitään kouluttautumaan. Uusille työntekijöille kerrotaan jo rekrytointivaiheessa, että ISS Palvelut sitoutuu oppisopimuskoulutukseen ellei henkilöllä ole ennestään tutkintoa. Saxbergin mukaan taustalla on monta syytä.

"Haluamme työntekijöidemme olevan osaavia ammattilaisia, jolloin annamme myös yrityksenä ulospäin ammattimaisen kuvan. Tutkinnot ovat yksi keino, jolla tämän voi osoittaa. Koulutus myös sitouttaa työntekijöitä, ja olemme huomanneet, että tutkinnon suorittaneet henkilöt ovat työssään vastuullisempia ja haluavat kehittyä siinä. Lisäksi osa asiakkaistamme edellyttää, että sekä työntekijöillä että työnjohtajilla on asianmukaiset ammatilliset tutkinnot."

Oppisopimus tarjoaa tutkinnon hankkimiseen mahdollisuuksia, jotka palvelevat yrityksen tarpeita hyvin. Saxberg nostaa esiin kaksi esimerkkiä.

"Ajoittain meille tulee eteen tilanteita, jolloin haluamme palkata uusia työntekijöitä, mutta koulutettuja henkilöitä ei ole tarjolla. Tällöin olemme turvautuneet oppisopimukseen hyvällä menestyksellä."

"Oppisopimus tarjoaa myös mahdollisuuden kouluttaa omaa henkilöstöämme työnjohtotehtäviin.
Tällaiset oman talon sisältä palveluesimiehiksi nousevat henkilöt ovat meille arvokkaita, sillä he tuntevat jo valmiiksi yrityksen toimintatavat, palvelukulttuurin ja henkilöstön."

Koulutettavilta ISS Palvelut odottaa ennen kaikkea motivaatiota, halua sitoutua ja oma-aloitteisuutta, jonka merkitystä korostetaan kaikille koulutukseen lähteville. Saxberg muistuttaa, ettei osaaminen tartu mukaan itsestään, vaan vaatii opiskelijalta halua oppia ja omaa vaivannäköä.

Helppoa työnantajalle

Työnantajan näkökulmasta Saxberg kehuu oppisopimusta suoraviivaiseksi koulutusmuodoksi.

"Aina kun olemme tienneet, mitä tarvitsemme, Jyväskylän oppisopimuskeskuksesta on löytynyt ratkaisu ja hyviä ideoita koulutuksen järjestämiseen. Tärkeää on, että he ovat huolehtineet myös siitä, että tarvittavat asiat tulevat tehdyksi ajallaan ja tarvittavat paperit lähtevät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, joten meidän ei ole tarvinnut huolehtia aikatauluista."

Jokapäiväisessä työssä oppisopimuskoulutukseen liittyvät järjestelyt ovat ennen kaikkea palveluesimiesten harteilla. He huolehtivat ohjaamisesta ja työvuorojärjestelyistä, jotta työt tulevat hoidettua niinäkin päivinä, kun opiskelijoilla on tietopuolista koulutusta.

"Tämä nivoutuu kuitenkin osaksi heidän jokapäiväistä työtään. Ohjaamista helpottaa sekin, että opiskelijat ovat olleet lähes aina meillä töissä jonkin aikaa ja käyneet läpi oman perehdytyskoulutuksemme ennen oppisopimuskoulutusta", Saxberg toteaa.

Kysy lisää oppisopimuksesta

kyllastinen_kaisu_90x135.jpg 

Koulutustarkastaja
Kaisu Kyllästinen
puh. 040 341 5193
kaisu.kyllastinen(at)jao.fi

ISS Palvelut
ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys, joka toimittaa kaikkia kiinteistöjen tarvitsemia ylläpito- ja tukipalveluita yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Se on myös yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, jolla oli vuonna 2014 Suomessa lähes 11 000 työntekijää, joista Keski-Suomessa 859.
Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys
Jyväskylän oppisopimuskeskus palkitsi ISS Palvelut Arvokasta oppisopimustyötä tekevä yritys -palkinnolla vuonna 2015. Kunniakirja luovutettiin 20.5.2015 järjestetyssä Osaajaksi Parhaitten joukkoon -juhlassa.

Kolmatta kertaa jaettu kunniakirja myönnetään yritykselle tai yhteisölle, joka on pitkäjänteisesti ja monipuolisesti käyttänyt oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja mahdollistanut laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikkaohjauksen.ISS Palvelut on käyttänyt tässä työssä oppisopimuskoulutusta laajasti ja monipuolisesti.

Muut palkinnon saajat ovat Keuruskopio Oy vuonna 2013, Sovatek-säätiö vuonna 2014 ja Jyväskyän Voimistelijat 79' ry vuonna 2016.