Valitse ao-oppilaitos
tutkinnon-suorittaminen_opso.jpg
Tutkinnon suorittaminen

Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tai näiden osia. Tutustu tutkintoihin täällä: www.opintopolku.fi, oph>näyttötutkintohaku

Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa aikuisille suunnattuina näyttötutkintoina. Nuorten perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla voidaan valita, toteutetaanko heidän oppisopimuskoulutuksensa ammatillisena peruskoulutuksena (ns. nuorisoasteen koulutus) vai näyttötutkintomuotoisena.

Arviointi

Näyttötutkinnoissa tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän työ-, tuotanto- ja palvelutilanteissa. Arvioitavasta kokonaisuudesta käytetään nimitystä tutkintotilaisuus. Osaamisen arviointi tehdään riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

Tutkintotilaisuuksissa osoitettava osaaminen arvioidaan kolmikantaisesti: työnantajan, työntekijätahon sekä koulutuksen järjestäjän edustajan yhteistyönä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa ammattitaitoa arvioidaan vastaavasti ammattiosaamisen näytöissä.

Näyttötutkintona suoritettavat tutkinnot hyväksyy ja myöntää kunkin alan tutkintotoimikunta.

 

Video näyttötutkinnoista