Valitse ao-oppilaitos
tukea-opintoihin_ao-opso.jpg
Tukea ja ohjausta oppisopimuksen aikana

Oppisopimusopiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kaikissa tutkinnon suorittamisen vaiheissa. Oppisopimuskeskus vastaa tuen tarpeen kartoituksesta ja tarvittavien tukitoimien suunnittelusta osana opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadintaa. Mikäli tuen tarve ilmenee oppisopimuksen aikana, opiskeluohjelman päivittäminen käynnistetään välittömästi.

Opiskelijalle, joka tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Tukea voidaan kohdentaa opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, tietopuolisiin opintoihin ja/tai tutkinnon suorittamiseen. Tuki voi olla esim. opiskelijalle tai työpaikalle räätälöitäviä yksilöllisiä opetus- ja ohjausjärjestelyjä tai vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamisen tapoja.

tuettu_oppisopimus_kaavio1.jpg