Valitse ao-oppilaitos
opso_muutokset.jpg
Oppisopimuksen muutokset

Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia oppisopimukseen. Muutoksista sovitaan aina koulutustarkastajan kanssa ja niistä lähetetään oppisopimuksen muutokset -lomake täytettynä ja allekirjoitettuna oppisopimuskeskukseen.

Sairauspoissaolot
Selvitä työnantajasi käytännöt sairauspoissaolojen ja sairauslomien osalta. 
Mikäli olet sairaana tietopuolisen koulutuksen lähipäivän aikana, ilmoita asiasta oppilaitoksen vastuukouluttajallesi ja sovi samalla poissaolojen korvaamisesta.

Yhteystietojen muutokset
Osoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron muutokset voit ilmoittaa SopimusPro-palvelussa, sähköpostitse oppisopimus@jao.fi.

Oppiajan muutos
Oppisopimusta voidaan lyhentää tai pidentää perustelluista syistä.
Oppiaikaa lyhennetään, kun oppiminen on edennyt arvioitua nopeammin tai asetetut tavoitteet tai tutkinto on saavutettu. Oppiajan pidentäminen voi olla tarpeellista tietopuolisten opintojen ja tutkinnon suorittamiseksi loppuun.

Tutkinnon vaihtaminen oppisopimuksen aikana
Oppisopimuksen alkaessa opiskelija ja työnantaja valitsevan yhdessä koulutustarkastajan kanssa opiskeltavan tutkinnon, johon sisältyy paikollisia ja valinnaisia tutkinnon osia. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa tutkintoa tai tutkinnon osia, on siitä sovittava koulutustarkastajan kanssa.

Työsuhteen/työtehtävien muutokset
Mikäli työtuntimääräsi muuttuu oppisopimuksen aikana, ota yhteyttä koulutustarkastajaa, joka arvioi onko oppisopimuskoulutus mahdollista viedä loppuun. Minimituntimäärä oppisopimuksessa on 25 h/vko.
Oppisopimuksessa ammattitaito saavutetaan tekemällä työpaikan eri työtehtäviä. Mikäli työtehtäväsi muuttuvat oleellisesti oppisopimuksen aikana, ole yhteydessä koulutustarkastaja, joka arvioi miten nämä muutokset vaikuttavat oppisopimukseesi.

Oppisopimuksen määräaikainen keskeyttäminen
Oppisopimus keskeytetään mm. äitiysloman, armeijan tai yli kuukauden kestävän työstä poissaolon ajaksi. Kun oppisopimus on keskeytynyt, opiskelija ei voi osallistua tietopuolisiin opintoihin.

Työnantajan vaihtuminen (yrityskaupat, fuusiot, yms.)
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka sitoo molempia osapuolia. Näin ollen työpaikan vaihdoksesta eli voimassa olevan oppisopimuksen purusta on aina sovittava nykyisen työnantajan kanssa. Uuden työnantajan kanssa tehdään uusi oppisopimus.

Oppisopimuksen purkaminen
Oppisopimus voidaan purkaa muun muassa koeaikana, opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta, yksipuolisesti työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin tai työantajan kuollessa, koulutuksen järjestähän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.

Oppisopimuskeskus voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön tai tehdyn sopimuksen määräyksiä (esim. jos opiskelija laiminlyö tietopuoliset opinnot) yksipuolisesti työsopimuslain 55/2001 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla.

Ilmoitamme tiedot  etsivään nuorisotyöhön alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää oppisopimuskoulutuksen. Jätämme ilmoittamatta, jos arvioimme, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

Lomautustilanteet
Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.