Valitse ao-oppilaitos
ao_tietopuoliset-opinnot_opso.jpg
Oppilaitoksen järjestämät tietopuoliset opinnot

Oppisopimuskoulutukseen sisältyy aina myös oppilaitoksen järjestämiä tietopuolisia opintoja, jotka täydentävät oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuskeskus vastaa oppilaitosyhteistyöstä ja tarvittavan tietopuolisen koulutuksen hankinnasta.

Tietopuoliset opinnot voivat sisältää esim. oppilaitoksessa järjestettäviä lähiopetuspäiviä, oppimistehtäviä, kehittämis- tai projektitöitä, itsenäistä opiskelua ja verkko-opiskelua. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan, jossa on huomioitu opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Oppilaitoksen vastuukouluttaja vastaa tietopuolisten opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sovitulla tavalla. Hän laatii opiskelijalle henkilökohtaisen lukujärjestyksen ja käy läpi tietopuolisen koulutuksen määrän, sisällöt ja aikataulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan edustajan kanssa. Vastuukouluttaja myös vierailee oppisopimusopiskelijan työpaikalla oppisopimuksen aikana sovitusti arvioimassa opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteutumista.

Tietopuolinen koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.  Opiskelijan maksettavaksi tulee ainoastaan tutkintomaksu 58 euroa.  

Opiskelukokemus
Jyväskylän oppisopimuskeskus / Opiskelu / Oppilaitoksen järjestämät tietopuoliset opinnot Tulosta sivu