Valitse ao-oppilaitos
Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjänä voit vahvistaa omaa osaamistasi opiskelemalla oppisopimuksella joko yrittämiseen liittyviä tutkintoja (esim. yrittäjän ammattitutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) tai oman toimialasi tutkintoja (esim. hiusalan perustutkinto/parturi-kampaaja, hiusalan ammattitutkinto, hiusalan erikoisammattitutkinto). Myös muun lisäkoulutuksen hankkiminen oppisopimuksella on mahdollista.

Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle maksutonta. Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksun 58 euroa.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääsääntöisesti yrittäjän omassa yrityksessä. Oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen, jonka sisältö kuvataan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Yrittäjän työn kautta tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksen tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla valitun tutkinnon tavoitteiden ja yrittäjän koulutustarpeiden mukaisesti. Yrittäjä on oikeutettu oppisopimusopiskelijan opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli lähikoulutuspäiville osallistuminen aiheuttaa hänelle ansionmenetystä.

Yrittäjänä toimivalle oppisopimusopiskelijalle nimetään opiskelujen tueksi mentori (vastaa työsuhteessa oppisopimuksella opiskelevan työpaikkakouluttajaa). Yrittäjä voi itse valita itselleen mentorin omasta yrittäjäverkostostaan tai oppisopimuskeskuksen ylläpitämästä mentoripankista. Mentorin tehtävänä on sitoutua ohjaamaan ja tukemaan yrittäjää ammattitaidon/uuden osaamisen saavuttamisessa, antaa palautetta, joka ohjaa yrittäjää kehittämään toimintaansa sekä arvioida kehittymistä säännöllisesti suhteessa tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuskeskus maksaa mentorille/mentorin yritykselle koulutuskorvausta yrittäjän oppisopimuksella opiskelevan ohjaus- ja arviointityöstä.

Mentori

  • tekee yrittäjäopiskelijan kanssa ohjaussuunnitelman
  • tukee yrittäjän tavoitteiden asettamista ja yrityksen kehittämistyötä
  • ohjaa kokemuksillaan ja kysymyksillään yrittäjän oppimista
  • keskustelee opiskelijan kanssa lähipäiviltä saaduista ajatuksista
  • arvioi opiskelijan oppimista ja antaa palautetta kehittymisestä säännöllisesti

 

Yrittäjäksi katsomme henkilön, jolla on vähintään rekisteröity toiminimi, josta on tehty ilmoitus ennakkoperintärekisteriin Y-tunnuksen saamiseksi. Lisäksi tulee olla voimassa oleva YEL-vakuutus.