Valitse ao-oppilaitos
Työssä oppimisen arviointi ja raportointi
Työpaikkakouluttaja arvioi ja raportoi oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen edistymistä kolme kertaa vuodessa. Arviointi tehdään sähköisesti Jyväskylän oppisopimuskeskuksen SopimusPro-verkkopalvelussa, jonne työpaikkakouluttaja ja opiskelija saavat henkilökohtaiset tunnukset sisäänkirjautumista varten.

Väliarviointien ajankohdat ovat vuosittain tammikuu, toukokuu ja syyskuu opiskelijan oppisopimuksen aloitus- ja päättymisajankohdasta riippumatta. Työpaikkakouluttaja arvioi väliarvioinneissa opiskelijan osaamisen kehittymistä niissä tutkinnon osissa, joihin liittyviä työtehtäviä on työpaikalla arviointijakson aikana kulloinkin tehty. Työpaikkakouluttaja arvioi oppisopimusopiskelijan työssä tapahtuvaa oppimista, ei oppilaitoksessa järjestettyä tietopuolista koulutusta tai tutkintotilaisuuksissa osoitettavaa osaamista. Opiskelijan tehtävänä on lopuksi kuitata työpaikkakouluttajan järjestelmään kirjaama arviointi omilla tunnuksillaan. Ohjevideon arvioinnin kirjaamisesta SopimusPro-palveluun löydät täältä.

Lisäksi suosittelemme, että työpaikkakouluttaja ja oppisopimusopiskelija käyvät säännöllisesti vapaamuotoisia palaute- ja arviointikeskusteluja työn lomassa tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla.
Tukea työpaikkakouluttajalle: ohjaan.fi
Jyväskylän oppisopimuskeskus / Opiskelu / Opiskelijan opinto-opas / Työssä oppimisen arviointi ja raportointi Tulosta sivu