Valitse ao-oppilaitos
Työpaikalla tapahtuva koulutus ja oppiminen

Onnistunut oppisopimuskoulutus perustuu hyvin suunniteltuun työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Opiskelijan työtehtävien tulee vastata oppisopimuskoulutuksen tavoitteeksi valitun tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä tai yhteisesti sovittuja muita oppimistavoitteita. Oppilaitoksen järjestämät tietopuoliset opinnot tukevat ja täydentävät työpaikalla työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka tukee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista koko oppisopimuksen ajan. Yrittäjällä työpaikkakouluttajaa vastaa mentori, käytännössä opiskelijan henkilökohtaiseksi ”sparraajakseen” valitsema toinen yrittäjä. Hyvä työpaikkakouluttaja/mentori on oman alansa ammattilainen, jolla on lisäksi tahtoa, halua ja kiinnostusta välittää työpaikan hiljaista tietoa ja omaa ammattiosaamistaan oppisopimusopiskelijalle. Toisinaan opiskelijalle nimetty työpaikkakouluttaja toimii enemmänkin ohjauksen koordinoijana ja oppisopimusopiskelijan ohjausvastuuta jaetaan työyhteisössä eri ammattilaisille.

Toisella työpaikalla, yhteistyöyrityksessä tai saman työnantajan eri yksikössä/toimipisteessä tapahtuvat työssäoppimisjaksot ovat oppisopimuskoulutuksen aikana mahdollisia, joissain tutkinnoissa jopa välttämättömiä, jos ne katsotaan tutkinnon suorittamisen näkökulmasta tarpeelliseksi. Työnantaja on kuitenkin velvollinen maksamaan tältä ajalta työntekijälleen normaalisti palkkaa. Tarvittaessa myös oppilaitos voi järjestää opiskelijoilleen tutustumiskäyntejä alan yrityksiin osana tietopuolisia opintoja.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseksi kannattaa työpaikalla sopia ainakin seuraavista asioista

  • oppisopimusopiskelijan keskeiset työtehtävät ja oppimistavoitteet esim. puolivuosittain tai tutkinnon osittain
  • opiskelijan ohjauksen tarve ja toteuttaminen, kuka vastaa ja miten
  • palautteen antaminen, miten ja milloin
  • tietopuolisten opintojen ja tutkintotilaisuuksien aikataulutus 
  • mahdollinen työkierto
Jyväskylän oppisopimuskeskus / Opiskelu / Opiskelijan opinto-opas / Työpaikalla tapahtuva koulutus ja oppiminen Tulosta sivu