Valitse ao-oppilaitos
Työnantajan saama taloudellinen tuki
Oppisopimusopiskelijan työnantajalle maksetaan aina koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Koulutuskorvauksen määrä vaihtelee 10 – 800 euron välillä kuukaudessa riippuen opiskelijan iästä, lähtötasosta, opiskelijalle valitusta tutkinnosta, tietopuolisen koulutuksen määrästä, tarvittavista tukitoimista sekä oppisopimuksen kestosta. Koulutuskorvaus on työnantajalle verotettavaa tuloa.

Lisäksi työnantajan on uusissa rekrytoinneissa mahdollista hakea työsuhteeseen TE-toimistosta palkkatukea, jonka määrä on 30 – 50 % palkkauskustannuksista vuonna 2016. Palkkatukea myönnetään oppisopimuksiin max 18 kuukauden ajalle tietyin perustein. Myös kuntakohtaiset lisät ovat mahdollisia.

Työnantajan ei ole pakko maksaa oppisopimusopiskelijalle palkkaa tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta. Opiskelija on tässä tapauksessa oikeutettu saamaan opintososiaalisia etuuksia, joiden maksamisesta vastaa oppisopimuskeskus. Tietopuolinen koulutus ja sitä kautta yritykseen saatava uusi osaaminen on työnantajalle ja opiskelijalle ilmaista. Koulutuksen arvo on noin 3000 – 30 000 € suoritettavasta tutkinnosta ja oppiajasta riippuen. Lisäksi yhteiskunta tukee nuorisotakuun piirissä olevien nuorten kouluttautumista ja työllistymistä oppisopimuksella, esim. maksamalla peruskoulunsa päättävien nuorten oppisopimuksissa työnantajalle korotettua koulutuskorvausta.
Jyväskylän oppisopimuskeskus / Opiskelu / Opiskelijan opinto-opas / Työnantajan saama taloudellinen tuki Tulosta sivu