Valitse ao-oppilaitos
Tutkintotilaisuudet
Henkilökohtainen opiskeluohjelma sisältää alustavan suunnitelman tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittaminen ajoitetaan koko oppisopimusajalle siten, että voit valmistautua tutkintotilaisuuksiin tutkinnon osa kerrallaan. Kuhunkin tutkinnon osaan laaditaan suunnitelma tutkintotilaisuudesta. Kyse on yksinkertaisimmillaan siitä, että tutkinnon suorittaja kuvaa, miten hän aikoo osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon käytännön työtehtävissä. Käytännön työtehtävien lisäksi tutkintosuoritusta voidaan täydentää esim. kirjallisin kuvauksin, videoinnein, haastatteluin tai suullisesti arviointikeskustelussa, mikäli tutkinnon perusteet sallivat tällaisen menettelyn.

Koulutetut arvioijat arvioivat osaamistasi aidoissa työtilanteissa ja muulla tavoin hankitun arviointitiedon perusteella. Arvioijat edustavat työnantajaa, työntekijää ja opetusalaa. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi.

Näyttötutkinnot myöntää kunkin alan tutkintotoimikunta. Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €/suoritettava tutkinto.