Valitse ao-oppilaitos
Tutkinnon suorittaminen
Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena voi olla ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen. Muussa lisäkoulutuksessa tavoitteet määritellään erikseen yhdessä opiskelijan, työnantajan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kesken.

Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle alalle työllistymisen edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammattitutkinnoissa kehitetään kapea-alaisempaa, alan ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa. Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Erikoisammattitutkinnot edellyttävät opiskelijalta usein esimies-, kehittämis- tai muita vastuutehtäviä työssä.