Valitse ao-oppilaitos
Tietopuoliset opinnot
Oppisopimuskoulutukseen sisältyy aina myös oppilaitoksen järjestämiä tietopuolisia opintoja. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä vastaa oppilaitosyhteistyöstä ja tarvittavan tietopuolisen koulutuksen hankinnasta. Oppisopimusopiskelijan ei tarvitse siis itse hakea oppilaitoksesta opiskelupaikkaa, eikä osallistua oppilaitoksen järjestämään soveltuvuuskokeeseen, ellei näin erikseen sovita. Tietopuolinen koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle ilmaista. Opiskelijan tulee maksaa ainoastaan tutkintomaksu 58 euroa, jonka tietopuolisen koulutuksen järjestäjä perii tutkinnon suorittajalta heti opintojen alkuvaiheessa.

Tietopuoliset opinnot täydentävät oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tietopuolisen koulutuksen kokonaisuus koostuu esim. oppilaitoksessa järjestettävistä lähiopetuspäivistä, erilaisista oppimistehtävistä, kehittämis- tai projektitöistä, itsenäisestä opiskelusta ja/tai verkko-opiskelusta. Oppilaitoksen vastuukouluttaja vastaa tietopuolisten opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sovitulla tavalla. Hän laatii opiskelijalle henkilökohtaisen lukujärjestyksen ja käy läpi tietopuolisen koulutuksen määrän, sisällöt ja aikataulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan edustajan kanssa. Vastuukouluttaja myös vierailee oppisopimusopiskelijan työpaikalla oppisopimuksen aikana sovitusti seuraamassa opiskelijan oppimisen edistymistä sekä arvioimassa henkilökohtaisen opiskeluohjelman tilannetta ja toteutumista.

Halutessasi saat opintorekisteriotteen opinnoistasi tietopuolisen koulutuksen järjestävältä oppilaitokselta. Muista pyytää opintorekisteriote oppilaitoksessa suoritetuista opinnoista itsellesi etenkin oppisopimuksen päättyessä.

Opiskelijan opintososiaaliset edut tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta

Oppisopimusopiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja osallistuessaan oppilaitoksessa järjestettäviin tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin. Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus opiskelijan hakemuksesta. Edut ovat verottomia.

Opintososiaalisia etuja ovat päiväraha, jota maksetaan opiskelijalle ansionmenetyksen korvauksena lähiopetuspäivältä, mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa tai yrittäjän oppisopimuksella opiskelevalle, perheavustus alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalle, joka on oikeutettu päivärahaan, matkakorvaus, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuudet järjestetään yli 10 km etäisyydellä koti- tai oppisopimustyöpaikasta/-yrityksestä sekä majoituskorvaus, mikäli tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- ja oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella ja opetukseen osallistuminen edellyttää paikkakunnalla yöpymistä. Mikäli sairastut lähiopetuspäivien aikana, eikä sinulle makseta siltä ajalta palkkaa, maksaa oppisopimuskeskus päivärahan ja perheavustuksen myös sairauspäiviltäsi.

Hae opintososiaalisia etuja tietopuolisen koulutusjakson jälkeen sähköisesti SopimusPro palvelun kautta,

Lähiopetuspäivien aikana on yleensä mahdollisuus ruokailla oppilaitoksen opiskelijaravintolassa/ravintoloissa. Ruokailun kustannuksista vastaa oppisopimusopiskelija.