Valitse ao-oppilaitos
Oppisopimuskoulutusta säätelevä lainsäädäntö ja hallinto

Opetustoimen lainsäädäntö

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta, 630/1998
 • Asetus ammatillisesta koulutuksesta, 811/1998
 • Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, 631/1998
 • Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, 812/1998
 • Asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta, 794/2015
 • Asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana, 799/2007
 • Opetushallituksen määräys: Todistukset näyttötutkinnoista, näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta ja muusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesta ammatillisesta lisäkoulutuksesta, 20/011/2015
 • Opetushallituksen ohje: Todistusmallit 2015 Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset, 3/012/2015

Työoikeus

 • Työsopimuslaki, 55/2001
 • Työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset, esim. työturvallisuuslaki, 738/2002
 • Alaa koskeva työehtosopimus
 • Laki nuorista työntekijöistä, 998/1993

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • päättää koulutuksen rakenteesta
 • myöntää valtion rahoituksen koulutuksen järjestäjille

Opetushallitus

 • kehittää ja suunnittelee koulutusta valtakunnallisesti
 • vahvistaa tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet sekä ammattitaitovaatimukset
 • ohjaa ja neuvoo paikallishallintoa
Jyväskylän oppisopimuskeskus / Opiskelu / Opiskelijan opinto-opas / Oppisopimuskoulutusta säätelevä lainsäädäntö ja hallinto Tulosta sivu