Valitse ao-oppilaitos
Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen erityisopetuksena

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tarvittaessa oppisopimusopiskelijan koulutus erityisopetuksena. Erityistä tukea tarvitaan, kun opiskelija ei tavanomaisin menetelmin saavuta opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon edellyttämiä tavoitteita esimerkiksi vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi.

Oppisopimusopiskelijan soveltuvuudesta alalle päättää lähtökohtaisesti työnantaja. Ks. SORA-laki. Koulutukseen ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä oppisopimuskoulutuksen edellyttämiin työtehtäviin tai opiskeluun liittyviin muihin käytännön tehtäviin ja järjestelyihin.

Erityisopetus tarkoittaa käytännössä opiskelijalle laadittavia yksilöllisiä oppimistavoitteita ja henkilökohtaisiin lähtökohtiin perustuvaa tukea ja järjestelyjä oppisopimuskoulutuksen eri vaiheissa. Ammatillista perustutkintoa opetussuunnitelmaperusteisesti suorittaville ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaisesti. Näyttötutkinnoissa ammattitaitovaatimukset ovat kaikille tutkinnon suorittajille samat. Osaamistavoitteita ei voida yksilöllistää, mutta tutkintoon valmistava koulutus niin työpaikalla kuin oppilaitoksessakin järjestetään mahdollisimman yksilöllisesti opiskelijan edellytysten mukaisesti.
Oppisopimusopiskelijan kohdalla tavoitteena on muokata erityisesti oppimisympäristöjä ja toimintatapoja esteettömiksi, jolloin erikseen järjestettävän oppimisen tuen tarve vähenee. Esteettömässä oppimisympäristössä opiskelijan on ominaisuuksistaan riippumatta mahdollista oppia ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Erityisen tuen toteuttamistapoja

  • yksilölliset tavoitteet oppimiseen
  • tarpeita vastaavat opiskelujärjestelyt, esim. sopivasti aikaa, joustavat oppimis- ja työympäristöt, monipuoliset opetusmenetelmät ja opiskelumateriaalit, apuvälineiden ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen
  • henkilökohtaiset osaamisen arviointimenetelmät ja –järjestelyt 
  • henkilökohtainen tuki ja ohjaus työpaikalla, oppilaitoksesta ja oppisopimuskeskuksesta
  • vahvistettu yhteistyö huoltajien, työpaikan ym. verkostokumppaneiden (esim. etsivä nuorisotyö) kanssa
  • moniammatilliset tukipalvelut yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien kanssa
  • tulkitsemis- ja avustajapalvelut
  • selkeät rakenteet ja ohjeet kaikessa toiminnassa
  • välitön, ohjaava palaute
Jyväskylän oppisopimuskeskus / Opiskelu / Opiskelijan opinto-opas / Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen erityisopetuksena Tulosta sivu