Valitse ao-oppilaitos
Oppisopimuksen päättyminen
Oppisopimus on määräaikainen koulutussopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta.
Kuitenkin noin 80 % oppisopimuksella rekrytoituneista työllistyy koulutuksensa jälkeen alalle joko saman tai toisen työnantajan palvelukseen.

Oppisopimus päättyy, kun oppisopimuksen tavoitteeksi asetettu tutkinto valmistuu tai tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Mikäli sinulle on solmittu oppisopimuksen ajaksi määräaikainen työsuhde, huomioithan, että käytännössä myös työsuhteesi päättyy, kun määräaikaisuuden peruste (oppisopimus) päättyy. Oppisopimuksessa sovittua oppiaikaa tulee tällöin lyhentää.

Myös TE-toimiston työantajalle mahdollisesti myöntämä palkkatuki sekä kuntalisä päättyvät yhtäaikaisesti tutkinnon valmistumisen kanssa, sillä niiden myöntämisen perusteena on ollut oppisopimus. Tästä syystä oppisopimuksen suunnittelu ja tutkintotilaisuuksien ajoittaminen koko oppisopimusajalle on erittäin tärkeää. Käytännössä suosittelemme, että viimeisestä tutkintotilaisuudesta työsuhteen päättymiseen on noin 1 – 2 kk aikaa. Olethan henkilökohtaisen opiskeluohjelmasi mahdollisista muutoksista ajoissa yhteydessä oppisopimuskeskukseen sekä omaan vastuukouluttajaasi. Koska oppisopimukseen liittyy työsuhde, myös työnantajan tulee olla tietoinen suunnitelmistasi ja mahdollisista muutoksista, esim. työsuhteen kestoon sekä työnantajan saamiin taloudellisiin etuuksiin ja tukiin liittyen.

Muutostilanteista tulee aina tehdä oppisopimuskeskukselle kirjallinen ilmoitus allekirjoituksineen muutoslomakkeella.