Valitse ao-oppilaitos
Opintososiaaliset edut
Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja osallistuessaan tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin.

Päiväraha

Päivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvauksena 15 € opetuspäivältä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa.

Perheavustus

Perheavustusta maksetaan 17 € opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotia lapsi ja opiskelija on oikeutettu päivärahaan. Korvaus on 17 € lasten lukumäärästä riippumatta.

HUOM! Mikäli sairastut lähiopetuspäivien aikana, eikä sinulle makseta siltä ajalta palkkaa, maksaa oppisopimuskeskus päivärahan ja perheavustuksen myös sairauspäiviltä.

Matkakorvaus

Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuudet järjestetään yli 10 km etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaikka). Matkakustannukset korvastaan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä yksi meno-paluu/jakso. Matkat korvataan julkisen kulkuneuvon kilometritaulukon mukaan.

Majoituskorvaus

Majoituskorvausta maksetaan 8 € opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- ja oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Majoituskorvaus edellyttää yöpymistä. Voit myös tiedustella mahdollisuutta majoittua oppilaitoksen asuntolassa.

Edut ovat verottomia.
Hae opintososiaalisia etuja tietopuolisen koulutusjakson jälkeen sähköisesti SopimusPro palvelun kautta,