Valitse ao-oppilaitos
Muutostilanteet
Opiskelijan henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia oppisopimukseen. Muutoksista sovitaan aina oppisopimuskeskuksen vastuuhenkilön (koulutustarkastajan) kanssa ja niistä lähetetään oppisopimuksen muutoslomake täytettynä ja allekirjoitettuna oppisopimuskeskukseen.

Oppiajan muutos

Oppisopimusta voidaan lyhentää tai pidentää perustellusta syystä. Oppiaikaa lyhennetään, kun opinnot ovat edenneet arvioitua nopeammin tai asetetut tavoitteet tai tutkinto on saavutettu. Oppiajan pidentäminen voi olla tarpeellista tietopuolisten opintojen ja tutkinnon suorittamiseksi loppuun.

Tutkinnon tai sen osien vaihtaminen oppisopimuksen aikana

Oppisopimuksen alkaessa opiskelija ja työnantaja valitsevan yhdessä koulutustarkastajan kanssa opiskeltavan tutkinnon, johon sisältyy paikollisia ja valinnaisia tutkinnon osia. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa tutkintoa, tutkinnon osia tai muuta tavoitetta, on siitä sovittava yhdessä työnantajan, vastuukouluttajan ja koulutustarkastajan kanssa.

Työsuhteen/työtehtävien muutokset

Mikäli työtuntisi vähenevät oppisopimuksen aikana, ota välittömästi yhteyttä oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajaan. Hän arvioi, onko oppisopimuskoulutus mahdollista viedä loppuun muuttuneessa tilanteessa. Minimituntimäärä oppisopimuksessa on 25 h/vko tai 100 h/kk. Mahdollisista lisätyötunneista ei tarvitse erikseen ilmoittaa, elleivät ne vaikuta oleellisesti sovittuihin työtehtäviin. Mikäli työtehtäväsi muuttuvat oleellisesti oppisopimuksen aikana tai poikkeavat sovitusta, ole yhteydessä koulutustarkastajaan, joka arvioi miten tämä vaikuttaa oppisopimukseesi.

Lomautustilanteissa työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Työnantajan vaihtuminen (yrityskaupat, fuusiot ym.)

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka sitoo molempia osapuolia. Näin ollen työpaikan vaihdoksesta eli voimassa olevan oppisopimuksen purkamisesta on aina sovittava nykyisen työnantajan kanssa. Uuden työnantajan kanssa on mahdollista tehdä uusi oppisopimus.

Oppisopimuksen määräaikainen keskeyttäminen

Oppisopimus keskeytetään mm. opiskelijan äitiysloman, asepalveluksen tai yli kuukauden kestävän työstä poissaolon, esim. pitkän sairasloman ajaksi. Kun oppisopimus on keskeytystilassa, opiskelija ei voi osallistua tietopuolisiin opintoihin. Oppisopimuksen keskeyttäminen ei vaikuta työsuhteeseen.

Oppisopimuksen purkaminen

Oppisopimus voidaan purkaa muun muassa koeaikana (tavallisimmin 4 kk), opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta, yksipuolisesti työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin tai työantajan kuollessa sekä koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.

Oppisopimuskeskus voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön tai tehdyn sopimuksen määräyksiä (esim. jos opiskelija laiminlyö tietopuoliset opinnot) yksipuolisesti työsopimuslain 55/2001 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän on nuorisolain mukaan luovutettava tiedot etsivää nuorisotyötä varten alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa.

Sairauspoissaolot

Selvitä työnantajasi käytännöt sairauspoissaolojen ja sairausloman osalta. Mikäli olet sairaana tietopuolisen koulutuksen lähipäivän aikana, ilmoita asiasta oppilaitoksen vastuukouluttajallesi ja sovi samalla poissaolojen korvaamisesta.

Yhteystietojen muutokset

Oman, työpaikkakouluttajasi tai yrityksen osoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron muutoksista tulee ilmoittaa oppisopimuskeskukseen SopimusPro-palvelussa tai sähköpostitse oppisopimus(at)jao.fi.