Valitse ao-oppilaitos
Henkilökohtainen opiskeluohjelma

Oppisopimus on työsopimusta täydentävä määräaikainen koulutussopimus, jonka sisällöstä sovitaan ja kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnittelu lähtee liikkeelle selvittämällä opiskelijan aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen (esim. aiemmin suoritetut tutkinnot, kesken jääneet opinnot, muulla tavoin hankittu osaaminen, työkokemus), osaamisen kehittämisen tarpeet ja sekä opiskelijan yksilöllinen tarve tukeen ja ohjaukseen oppisopimuskoulutuksen aikana. Lisäksi oppisopimuksessa huomioidaan aina myös työnantajan/yrityksen toiveet: millaista osaamista työpaikalla tarvitaan ja mihin suuntaan yritystä ja/tai yksilön osaamista halutaan oppisopimuksella kehittää. Lisäksi kartoitetaan työpaikan mahdollisuudet tarjota tutkinnon (tai tutkinnon osan) suorittamiseen soveltuvia työtehtäviä ja järjestää opiskelijan tarvitsema ohjaus työpaikalla.

Oppisopimuskoulutuksen tavoitteeksi asetetaan tavallisimmin ammatillinen tutkinto (perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto) tai tutkinnon osa, joka räätälöidään toteutukseltaan ja sisällöltään työpaikan sekä opiskelijan tarpeisiin. Henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjataan lisäksi yhteisesti sovitut asiat työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (keskeisistä työtehtävistä ja niihin liittyvästä ohjauksesta tutkinnon osittain), oppilaitoksen järjestämistä tietopuolisista opinnoista ja näyttötutkinnon suorittamisesta sekä näiden ajoittumisesta oppisopimusajalle.

Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisesta vastaa oppisopimuskoulutuksen järjestäjän edustaja (oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja) yhteistyössä työnantajan edustajan, tietopuolisen koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen kouluttaja/opettaja) ja opiskelijan tai oppisopimuksella kouluttautuvan yrittäjän ja häntä ohjaavan mentorin kanssa.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma sisältää seuraavat asiat

  • tutkinto, tutkinnon osa tai muu lisäkoulutus, joka oppisopimuksella on tarkoitus suorittaa/hankkia
  • opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste, jota oppisopimuskoulutuksessa ja arvioinnissa noudatetaan
  • tutkintoon liittyvät keskeiset työtehtävät, joista on sovittu työnantajan kanssa
  • koulutukseen sisältyvä tietopuolinen koulutus ja sen ajoittuminen oppisopimusajalle
  • tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja aikataulutus
  • vastuullisten kouluttajien ja tutkinnon suorittamisesta vastaavan yhteystiedot
  • miten huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja muu osaaminen
  • muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat