Valitse ao-oppilaitos
opso_opintososiaaliset-etuudet.jpg
Opintososiaaliset edut

Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja oppisopimuskeskukselta osallistuessaan tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin.

Päiväraha
Päivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvauksena 15 € opetuspäivältä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa. Myös oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä on oikeutettu päivärahaan, mikäli hänelle tulee ansionmenetystä.

Perheavustus
Perheavustusta maksetaan 17 € opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotia lapsi ja opiskelija on oikeutettu päivärahaan. Korvaus on 17 € lasten lukumäärästä riippumatta.

HUOM! Mikäli sairastut lähiopetuspäivien aikana, eikä sinulle makseta siltä ajalta palkkaa, maksaa oppisopimuskeskus päivärahan ja perheavustuksen myös sairauspäiviltä.

Matkakorvaus
Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuudet järjestetään yli 10 km etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaikka).
Matkakustannukset korvastaan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä yksi meno-paluu/jakso. Matkat korvataan julkisen kulkuneuvon kilometritaulukon mukaan.

Majoituskorvaus

Majoituskorvausta maksetaan 8 € opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- ja oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Majoituskorvaus edellyttää yöpymistä.
Voit myös tiedustella mahdollisuutta majoittua oppilaitoksen asuntolassa.

Edut ovat verottomia.

Hae opintososiaalisia etuja tietopuolisen koulutusjakson jälkeen sähköisesti SopimusPro palvelun kautta.

Ohjevideo opintososiaalisten etujen hakemiseen
Video-kuvat_3_ver2.jpg