Valitse ao-oppilaitos
opso_opiskelijapalvelut.jpg
Tukea opintoihin

Oppisopimusopiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kaikissa tutkinnon suorittamisen vaiheissa. Oppisopimuskeskus vastaa tuen tarpeen kartoituksesta ja tarvittavien tukitoimien suunnittelusta osana opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadintaa. Mikäli tuen tarve ilmenee oppisopimuksen aikana, opiskeluohjelman päivittäminen käynnistetään välittömästi.

Tuki voi olla esim. opiskelijalle tai työpaikalle räätälöitäviä yksilöllisiä opetus- ja ohjausjärjestelyjä tai vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamisen tapoja. Opiskelijan tuen tarve ja tarvittavat tukitoimet oppisopimuskoulutuksen eri vaiheissa kirjataan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opiskeluohjelmaa tai mikäli oppisopimuskoulutus toteutetaan erityisopetuksena, laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Oppisopimusopiskelijalle järjestettävä tuen kokonaisuus suunnitellaan aina moniammatillisena yhteistyönä. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteutumista seurataan ja sitä on mahdollista täydentää tai muuttaa tarpeen mukaan eri osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

Lisätietoja omalta koulutustarkastajaltasi tai Susanna Miettuselta.